k2FtbBdWr1

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста бюджетного відділу управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               наказом начальника управління

                                                                               фінансів райдержадміністрації

                                                                               від  25 квітня  2019 року № 34

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста бюджетного відділу управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки – приймає участь у формуванні проекту районного бюджету по галузях соціально-культурної сфери;

 

– приймає від закладів, що фінансуються з районного бюджету, і органів місцевого самоврядування розрахунки до проекту бюджету по закріплених галузях, перевіряє їх правильність і обґрунтованість, складені кошториси, законність утворення  надходжень спеціального фонду;

 

– проводить аналіз бюджетного запиту по закріплених галузях щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності  використання бюджетних коштів;

 

– складає зведення затверджених бюджетів, зведення показників по мережі, штатах контингентах  та розробляє інші матеріали по бюджету;

– здійснює контроль за правильним і ефективним використанням бюджетних коштів установами;

 

– проводить перевірку правильності складання і затвердження кошторисів установами, які фінансуються з районного бюджету, перевірку правильності тарифікації працівників;

 

– проводить експертизу рішень місцевих рад, штатних розписів, районних програм;

 

– готує довідки про внесення змін у розпис, помісячний розпис загального і спеціального фондів районного бюджету;

 

– проводить внесення змін до місцевих бюджетів району в програму АІС «Місцеві бюджети»;

 

– виконує завдання плану основних заходів економічної і контрольної роботи, розпоряджень                          та доручень голів райдержадміністрації та облдержадміністрації, наказів та завдань департаменту фінансів тощо.

 

Умови оплати праці посадовий оклад – 3810,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів – 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу

(до 18.00 год. 16.05.2019)

Дата, час і місце проведення конкурсу 22.05.2019, 11 год. 00 хв.,

Управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.41

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Курніцький Олег Віталійович,

Тел. (03254)23195, e-mail: finviddilrda@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань                     “Управління та адміністрування”
2 Досвід роботи без вимог до досвіду роботи
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати  з програмним забезпеченням Microsoft Windows
2 Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності,  навички контролю,  вміння визначати пріоритети, уміння працювати в команді, вимогливість
3 Необхідні особистісні якості Ініціативність, порядність, комунікабельність, відповідальність
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції»; «Про місцеві державні адміністрації», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв», Конвенцiя про права осiб з iнвалiднiстю, Бюджетний кодекс України
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції  (положення про структурний підрозділ) Бюджетний кодекс України; постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

 

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: