k2FtbBdWr1

Біологічні препарати в захисті рослин

41ow6dVuUjw

Біологічний метод захисту рослин у сільському господарстві є складовою частиною інтегрованої системи захисту сільськогосподарських культур і елементом технологій вирощування екологічно чистої продукції. В окремих випадках він є альтернативою хімічним засобам. Базується він на застосуванні мікроорганізмів чи продуктів їх життєдіяльності,ентомофагів і використанні природної ентомофауни для зменшення негативного впливу мінеральних добрив.

Більшість розроблених біопестицидів — це бактеріальні препарати. Найширшого застосування в усіх країнах світу набули бактерії групи Bacillus thuringiensis, які досить ефективні і технологічні. В Україні бактеріальні препарати на їхній основі — Бітоксибацилін і Лепідоцид — широко застосовують в агроценозах сільськогосподарських культур для захисту від шкідників. 

Біопрепарат Бітоксибацилін виготовляють на основі Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, він, крім ендотоксину, містить термостабільний екзотоксин. Завдяки тому, що в препараті містяться токсини двох типів, він має широкий спектр дії проти лускокрилих, сисних і твердокрилих шкідників. Ефективний проти гусениць 1–2-го віків капустяного та ріпакового біланів, капустяної молі, вогнівок на капусті та інших овочевих культурах. Два обприскування через 6–7 днів проти кожного покоління шкідників забезпечує ефективність на рівні 90–95%. На огірках закритого ґрунту проти павутинного кліща і баштанної попелиці у період вегетації з інтервалом 15–17 днів знижує чисельність шкідників на 86,5–88,0%. Характерною особливістю застосування біологічного препарату Бітоксибациліну є порушення метаморфозу у комах, що проявляється в утворенні великої кількості спотворених неповноцінних особин шкідників, зниженні життєздатності та плодючості комах.

Бактеріальний біопрепарат Лепідоцид розроблений на основі Bacillus thuringiensis var. kurstaki, 3-й серотип, ефективний проти гусениць 1–2-го віків лучного метелика, біланів, капустяної молі, вогнівок, капустяної і сірої зернових совок. За застосування біопрепарату проти лускокрилих шкідників їхня чисельність знижується на 78,5–84,8%. На яблуні одне-два обприскування в період вегетації через 6–7 днів проти кожного покоління гусениць 1–3-го віків яблуневої молі, п’ядунів, листовійок весняної групи та пильщиків суттєво знижує рівень пошкодження цими фітофагами. Дворазове обприскування Лепідоцидом знижує чисельність капустяної совки на 70–80%, капустяного і ріпакового біланів, а також молей — до 90%. Ефективний Лепідоцид і на картоплі проти картопляної молі (4 л/га) за обприскування посівів та обробки бульб перед закладанням у сховища.

Останніми роками широко застосовують розроблений на основі аверсектинів біологічний препарат Ак­тофіт проти колорадського жука на картоплі та павутинного кліща — на огірках і трояндах закритого ґрунту. Слід зазначити, що тільки за чіткого дотримання рекомендацій застосування (щодо норм і кратності обробок) забезпечується тривале збереження ефективності цього препарату. За використання препарату Актофіт у робочій концентрації 0,2% загибель звичайного і червоного павутинних кліщів досягає 80–90,0%, пригнічується розвиток близько 40% яєць, на п’яту добу формування яєць не відбувається, вони висихають, зморщуються. Повторна обробка препаратом після відродження особин, що вижили, забезпечує високий захисний ефект. Проти колорадського жука на картоплі біопрепарат Актофіт необхідно застосовувати проти личинок молодших, 1–3-го, віків і за плюсової температури не нижче 20°С. За недотримання цих вимог ефективність препарату значно знижується.

Для боротьби із мишоподібними гризунами (Rodentia)  рекомендовано бактеріальний препарат Бактороденцид, створений на основі бактерій Ісаченка — Salmonella enteritidis. Найчутливіші до Бактороденциду миша хатня — Mus musculus L., лісова — Apodemus silvaticus L., польова — Microtus agrarius L. Біопрепарати застосовують так само, як і фунгіциди, інсектициди та протруйники, для захисту рослин від шкідників і хвороб. Висока чисельність мишоподібних гризунів у місцях їхнього осінньо-зимового перебування створює сприятливі умови для розвитку у них захворювання, викликаного застосуванням Бактороденциду. Для летального кінця миші або полівці досить з’їсти два зернятка отруєного препарату. Зовсім необов’язково проводити повну обробку, достатньо організувати довгострокові осередки зараження у визначених місцях. Наприклад, у лісосмугах їх створюють під оберемками соломи, сіна, розкладаючи по 30 г Бактороденциду через кожні 25–30 м. У скиртах соломи кращі результати одержують за розміщення препарату (по 30 г) у дератизаційних ящиках, установлених у нішах через кожні 5 м, у два ряди, в шаховому порядку. На полях багаторічних трав препарат викладають по периметру масиву в дві лінії (зовнішня — за 30 м від краю поля, внутрішня — на віддалі 30 м від зовнішньої). Застосування Бактороденциду допомагає досягти високої ефективності: в лісосмугах — до 85%, у скиртах — до 75, на полях багаторічних трав — до 80%, що дає значну економію матеріальних і фінансових витрат і забезпечує цілеспрямоване та повне використання препарату. Однак через сприятливі погодні умови, монокультурне вирощування різко зростає чисельність гризунів, а, відповідно, і потреба в біологічному препараті.

Протягом багатьох років для захисту рослин застосовують бактеріальний препарат Планриз на основі псевдомонад, спектр дії якого досить широкий: на зернових — проти кореневих гнилей; томатах і огірках — проти бактеріозу, фузаріозу, вертицильозу, риктоніозу, кореневих гнилей; на капусті — проти чорної ніжки, бактеріозів; у саду — проти парші. Бактерії добре засвоюють різні органічні субстрати, швидше від інших мікроорганізмів колонізують усю кореневу систему, продукують антибіотики і сидерофори, пригнічуючи розвиток фітопатогенних грибів.

Розроблений бактеріальний інсектофунгіцидний препарат Гаупсин, який являє собою рідину, що містить життєздатні клітини бактерій Pseudomonas aureofaciens і залишки компонентів живильного середовища, ефективний проти шкідників та хвороб зерняткових плодових культур (гусениць яблуневої плодожерки, парші, плодових гнилей), а також гнилей овочевих культур закритого ґрунту. Застосування Гаупсину знижує на 85–92% ураженість плодів яблуні яблуневою плодожеркою за двох обробок проти першого покоління і однієї — проти другого, а грибними захворюваннями — на 94–96%, до того ж за рентабельністю не поступається хімічним препаратам.

Особливо добре вивчені гриби із роду Trichoderma, які набули значного практичного застосування. Нині на основі досить поширеного гриба Trichoderma lignorum Harz. і Trichoderma viridae створено грибний біологічний препарат Триходермін, який є антагоністом багатьох фітопатогенних грибів, пов’язаних у своєму розвитку із ґрунтом. Цей біопрепарат забезпечує високу ефективність проти кореневих гнилей, білої гнилі, фузаріозного та вертицильозного в’янення овочевих культур відкритого і закритого ґрунту. На основі проведених досліджень встановлено, що для захисту рослин від хвороб потрібне 3–4-разове застосування Триходерміну — під час висіву та в період вегетації. Застосування цього біопрепарату в суміші з бактеріальним препаратом Планриз в овочевих агроценозах суттєво знижує ураженість рослин хворобами, підвищує врожайність огірків і томатів до 6,5–8,0 кг з 1м2, сприяє збільшенню виходу стандартної продукції.

Головний спеціаліст

-державний фітосанітарний інспектор                                                       Любов Ціж

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: