k2FtbBdWr1

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади
начальника відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ керівника апарату
Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації
від  11.09.2018 № 152/01-27

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади категорії «Б» –
начальника відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Посадові обов’язки визначені Положенням про відділ правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, затвердженим розпо-рядженням голови Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 19.02.2018 №112/02-08/18.

Основні завдання за посадою:

–         здійснює керівництво відділом,  організовує роботу працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними;

–         організовує роботу з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства та інших нормативних актів у районній державній адміністрації;

–         здійснює правову експертизу проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації;

–         організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації;

–         організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

–         забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації та її структурних підрозділів у судах та інших органах;

–         організовує взаємодію на території району органів державної виконавчої влади з судовими, правоохоронними, контролюючими органами, органами юстиції та іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, об’єднаннями громадян та окремими громадянами України для профілактики правопорушень, посилення боротьби із злочинністю, корупцією, зміцнення законності і правопорядку в районі, а також підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів;

–         забезпечує виконання законодавства з питань оборонної та мобілізаційної роботи, організовує виконання завдань територіальної оборони;

–         організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;

–         проводить організаційну та роз’яснювальну роботу, забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

–         здійснює заходи щодо ведення секретного діловодства та забезпечення режиму секретності в установі.

Умови оплати праці посадовий оклад 6500 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення строкове (на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії районної державної адміністрації такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік;

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 27.09.2018).

Місце, час та дата початку проведення конкурсу зал засідань Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.28

11 год. 00 хв. 03.10.2018

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Грабинська Надія Михайлівна,

тел. (03254)23165,

e-mail: kambuz_kadry@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта галузі знань «Право» ступеня не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Необхідні ділові якості аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, вміння розподіляти роботу, виваженість, вміння вести перемовини, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

 

2. Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
3. Необхідні особистісні якості ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, неупередженість
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання: законів України «Про оренду землі», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: