k2FtbBdWr1

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади головного спеціаліста відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ керівника апарату
Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації
від  09.09.2019 № 199/01-27/19

 

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади категорії «В» – головного спеціаліста відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки –    відповідає за виконання окремих питань щодо забезпечення реалізації державної політики у будівництві, ремонті автомобільних доріг, енергетиці, галузях транспорту та зв’язку, забезпечення об’єктів соціально-культурного призначення твердим паливом, електроенергією, газом;

–    бере участь у розробленні і здійсненні заходів для покращення інвестиційного клімату району у сферах транспорту, дорожнього господарства;

–    бере участь у роботі щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузі транспорту;

–    надає пропозиції щодо розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства;

–    готує пропозиції до проектів місцевих бюджетів;

–    готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

–    здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування;

–    здійснює, спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

–    приймає участь у створенні належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

–    забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі району;

–    сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій на підприємствах житлово-комунального господарства та бюджетних установ району;

–    здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження в установах та закладах бюджетної сфери та підприємствах житлово-комунального господарства району;

–    здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

–    бере участь у розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку району, цільових програм, метою яких є підвищення рівня забезпеченості населення, соціальної та виробничої сфери усіма видами енергоносіїв.

Умови оплати праці посадовий оклад 4900 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії районної державної адміністрації такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 23.09.2019).

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування зал засідань Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.28

11 год. 00 хв. 27.09.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Грабинська Надія Михайлівна,

тел. (03254)23165,

e-mail: kambuz_kadry@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи без вимог до досвіду роботи
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Необхідні ділові якості аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), виваженість, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, стресостійкість, оперативність, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді
2. Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
3. Необхідні особистісні якості порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, контроль емоцій, комунікабельність, відповідальність
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання Закону України «Про автомобільні дороги» та Закону України «Про автомобільний транспорт»

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: