k2FtbBdWr1

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади начальника відділу агропромислового розвитку Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади категорії «Б» – начальника відділу агропромислового розвитку Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки –             здійснення керівництва відділом, організація його діяльності, планування роботи відділу, розподіл обов’язків між працівниками;

–             розроблення та реалізація регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

–             участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку та сільських територій району;

–             організація роботи з питань землеробства, тваринництва, племінної справи;

–             здійснення аналізу стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості району;

–             координація роботи сільськогосподарських підприємств району з питань наукового та кадрового забезпечення, стандартизації, охорони праці та техніки безпеки;

–             участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

Умови оплати праці посадовий оклад – 5000,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення строкове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів – 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 13.09.2017).

Дата, час і місце проведення конкурсу 18.09.2017, 11 год. 00 хв.,

зал засідань Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалеж-ності, 27, каб.28

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Грабинська Надія Михайлівна,

тел. (03254)23165, e-mail: kam-buz.org@bigmir.net.

 

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста)
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта без спеціальних вимог
2 Знання законодавства Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції»; «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

 

3 Професійні чи технічні знання Закон України «Про сільськогосподарський перепис»
4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи у галузі агропромислового комплексу
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку

 

6 Особистісні якості 1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) вміння встановлювати цілі, пріоритети, орієнтири;

3) здатність налагоджувати співпрацю та партнерську взаємодію;

4) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

5) вміння організувати і контролювати роботу;

6) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин:

Оголошується конкурс
Перелік питань для складання іспиту при проходженні конкурсу на заміщення посади головного спеціаліс...
Кам’янка-Бузька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення посади головного спеціаліста сект...
Перелік питань на конкурс
Оголошено конкурс на заміщення посади директора районного Народного дому «Просвіта» м.Кам’янка-Бузьк...
Інформація про результати конкурсу на зайняття посади начальника відділу комунікацій з громадськіст...