k2FtbBdWr1

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації – головного бухгалтера

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ керівника апарату
Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації
від 06.03.2019 №39/01-27/19

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади категорії «Б» – начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації – головного бухгалтера

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Посадові обов’язки визначені Положенням про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 19.02.2018 №106/02-08/18.

Основні завдання за посадою

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації – головний бухгалтер:

–    здійснює керівництво відділом,  організовує роботу працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними;

–    здійснює організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил його ведення, забезпечує впровадження та використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю проведення операцій;

–    погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

–    здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, складанням достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів та бухгалтерських записів, наданих йому в установлені терміни відповідними підрозділами апарату та структурними підрозділами районної державної адміністрації, та підписує звітність;

–    здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна;

–    відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівництво про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

–    здійснює контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів за обсяги виконаних робіт, придбані товари чи надані послуги згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди.

Умови оплати праці посадовий оклад 6800 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії районної державної адміністрації такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік;

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 21.03.2019).

Місце, час та дата початку проведення конкурсу зал засідань Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.28

11 год. 00 хв. 27.03.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Грабинська Надія Михайлівна,

тел. (03254)23063,

e-mail: kambuz_kadry@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта галузі знань «Управління та адміністрування» ступеня не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Необхідні ділові якості аналітичні здібності, навички управління, навички контролю, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватися на деталях, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді
2. Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
3. Необхідні особистісні якості ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій,  повага до інших, відповідальність, неупередженість
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання: закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: