k2FtbBdWr1

Компенсації та пільги постраждалим від Чорнобильської катастрофи

Кількість постраждалих осіб від аварії на ЧАЕС по категоріях.

Станом на 01.03.2018 р. на обліку в УСЗН Кам’янка-Бузької РДА перебуває:

-потерпілі внаслідок ЧК І категорії  35 осіб

-учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІ категорії   85 осіб

-потерпілі внаслідок ЧК ІІ категорії –8 осіб

-учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІІ категорії –17 осіб

-потерпілі  внаслідок ЧК ІІІ категорії  –62 осіб

-діти які постраждали внаслідок ЧК –42 осіб

Компенсації та пільги постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Особам, віднесеним до категорії 1 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

– безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

– безплатне позачергове зубопротезування;

– першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

– позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками;

– щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

– позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

– 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за управління багатоквартирними будинками), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом;

– забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

– безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту;

– використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік;

– обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач.

Особам, віднесеним до категорії 2 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

– безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

– безплатне позачергове зубопротезування;

– першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

– щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

– 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за управління багатоквартирними будинками), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом;

– забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

– обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач.

Особам, віднесеним до категорії 3 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

– безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

– безплатне позачергове зубопротезування ;

– першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

– користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

– щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

– обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач.

Санаторно-курортне лікування постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії.

У 2018 році на черзі на санаторно-курортне лікування перебуває 11 постраждалих внаслідок ЧК . Відповідно до Постанови КМУ № 854 від 23.11.2016 року  «Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку,здійснення доплат за рахунок власних коштів,виплати грошової компенсації громадянам,які постраждали внаслідок ЧК» для оплати санаторно-курортного лікування громадянам віднесених до І категорії на 2018 рік виділено   34110,00 грн.

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії.

Сума грошової компенсації замість путівки в 2018 році становить 481 грн. відповідно до Постанови КМУ №838 від 08.11.2017 р. «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам,які постраждали внаслідок ЧК». Компенсація замість санаторно-курортної путівки на 2018 рік передбачена 12 постраждалим внаслідок ЧК І категорії,які звернулися з заявою для даної виплати.

Фінансування з місцевого бюджету .

Відповідно до «Комплексної програми соціального захисту населення Кам’янка-Бузького району на 2018 рік» на придбання санаторно-курортних путівок для ліквідаторів аварії на ЧАЕС ІІ та ІІІ категорії передбачено 57,58 тис.грн. ,та 15 тис.грн. для надання одноразової грошової адресної  допомоги постраждалим громадянам  з числа членів громадської організації «Союз Чорнобиль України» .

Компенсаційні виплати постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і стажисти мають право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними 23-річного віку (відповідно до ст. 52  до Закону України № 796-ХІІ від 28.02.1991 року «Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок ЧК»)

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність  (відповідно до ст. 53  до Закону України № 796-ХІІ від 28.02.1991 року «Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок ЧК»)

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством. Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою (відповідно до ст. 54  до Закону України № 796-ХІІ від 28.02.1991 року «Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок ЧК»)

На неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою поширюються такі пільги:

безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

безплатне позачергове зубопротезування;

позачергове обов’язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;

вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України.

Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого передбачені пільги:

користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;

50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за управління багатоквартирними будинками), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання

обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач;

Начальник  управління                                                                                            А.М,Загайко


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: