k2FtbBdWr1

Конкурс на зайняття вакантної посади

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “В” – головного спеціаліста відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Кам’янка-Бузького районного військового комісаріату

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Здійснювати прийом громадян з питань виконання правил військового обліку, проходження військової служби, приймати від громадян заяви, готувати необхідні запити та відповіді.

Здійснювати поставку на військовий облік осіб із числа рядового, сержантського і старшинського складу, звільнених в запас їз Збройних Сил України та інших військових формувань, та прибулих з інших адміністративних районів.

Здійснювати роботу з питань присвоєння військовозобов’язаним – жінкам чергових військових звань.

В ході прийому громадян контролювати правильність заповнення військово-облікових документів.

Здійснювати ведення обліку особових справ старшинського, сержантського та рядового складу запасу.

Проводити звірки облікових даних підприємств, установ, організацій з обліковими даними військового комісаріату.

Вести картотеки алфавітних карток, картотеку загального  обліку (не приписаних до військових частин).

Виконувати інші невідкладні завдання за дорученням начальника відділення.

Умови оплати праці посадовий оклад – 3200,00 грн.

надбавки до посадового окладу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати  згідно статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  до виходу основного працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки..

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби
від 05.08.2016 № 156.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, опублікована на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції та повідомлення про її опублікування..

Документи приймаються до 17 год 00 хв. 26 березня 2017 року, за адресою: 80400, місто Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 57, Кам’янка-Бузький районний військовий комісаріат.

Дата, час і місце проведення конкурсу Електронне тестування кандидатів – 10 год. 00 хв. 31 березня 2017 року за адресою: 80400, місто Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 57, кімната №1, Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу РОЇК Марія Юріївна,р.т. (03-254) 2-35-02
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не обов’язковий
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Знання законодавства Кодекс законів про працю України; Закони України «Про альтернативну службу»; «Про захист персональних даних»; Указ Президента України від 10 грудня 2008 року №1153 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (із змінами); Постанова КМУ від 04 лютого 2015 року № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час»; Наказ Міністра оборони України від 26 травня 2014 року №333 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України»; Наказ МОУ від 15 грудня 2010 №660 «Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядува, на підприємствах в установах, організаціях і навчальних закладах»;
3 Професійні чи технічні знання достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань
4 Спеціальний досвід роботи не вимагається
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення
6 Особистісні якості відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, ініціативність, орієнтація та саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Військовий комісар

Кам’янка-Бузького районного військового комісаріату

П.В.МАРУСИН


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин:

Оголошуємо конкурс
ОГОЛОШЕННЯ
Оголошується конкурс на посаду начальника відділу комунікацій з громадськістю, організаційної та інф...
Інформація про результати конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу агропромисловог...
Результати конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу доходів управління фінансів
Оголошено конкурс на заміщення посади провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку і звітно...