k2FtbBdWr1

МОДЕЛІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ЦНАП

1-e1555339854867

І. Адміністративні послуги соціального характеру (АПСХ) надаються через ЦНАП ОМС (ОТГ) з використанням ПК «ІІС «Соціальна громада» та

на підставі узгодженого чи власного рішення:

 • адміністратором ЦНАП/ терпідрозділу (ТП)/віддаленого робочого місця (ВРМ);
 • уповноваженою особою ОМС (ОТГ) у сфері соціального захисту населення (з функціями адміністратора), яка входить до складу ЦНАП

ВИДИ ПОСЛУГ:

 • усі АПСХ, внесені до ПК «ІІС «Соціальна громада»;
 • інші АПСХ згідно з Переліком, затвердженим розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, зі змінами. У випадку відсутності послуг в Переліку – на підставі відповідного закону;
 • видача довідок/витягів (довідка про взяття ВПО на облік та довідка про доходи, тощо, які формуються автоматизовано за встановленою формою) – після доопрацювання функціоналу ПК «ІІС «Соціальна громада» та відповідного законодавчого регулювання.

СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ:

 • приймання документів для отримання послуг та внесення відомостей у Програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (ПК «ІІС «Соціальна громада»);
 • передача документів в електронному вигляді до управління соціального захисту населення (УСЗН), прийняття на підставі цих документів рішення про надання АПСХ та зворотне інформування ЦНАП. Паперові документи передаються постфактум;
 • використання персоніфікованих даних з централізованих баз даних та реєстрів Мінсоцполітики (із застосуванням ПК «ІІС «Соціальна громада»).

 

АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ

КРОК РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.     ОМС визначитись з готовністю до надання АПСХ через ЦНАП з використанням ПК «ІІС «Соціальна громада» (попередньо вивчивши потреби та вимоги) консультації між ЦНАП ОМС та УСЗН
2.     Самостійно перевірити відповідність комп’ютера(ів) у  мережі інтернет мінімальним технічним вимогам, визначеним Державним підприємством «Інформаційно – обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» (ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України») https://socgromada.ioc.gov.ua/

– розділ «Підключитись до програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» у 3 кроки»

 

Пропонується також звернути увагу на швидкість передачі даних!

3.     Виготовити/отримати КЕП сільському/ селищному/ міському голові У разі, якщо КЕП не було отримано раніше в одному з АЦСК
4.     Заповнити електронну заявку про намір укласти договір на отримання модуля(ів) шифрування з ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» https://socgromada.ioc.gov.ua/

– розділ «Підключитись до програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» у 3 кроки»

5.     Підписати Договір про надання послуг у сфері інформатизації, який надійде на вказану при поданні Заявки офіційну пошту ОМС, разом з модулем(ями) шифрування та з Інструкціями для підключення до ПК «ІІС «Соціальна громада» https://socgromada.ioc.gov.ua/

– розділ «Підключитись до програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» у 3 кроки»

6.     Здійснити підключення до ПК «ІІС «Соціальна громада»
7.     ОМС звернутись до районного УСЗН з ініціативою щодо надання АПСХ через ЦНАП та пропозицією підписати відповідну угоду про співробітництво
та/або
ЦНАП міської (для міста обласного значення) ради звернутись до УСЗН цієї ж ради з ініціативою щодо надання АПСХ через ЦНАП та пропозицією підготовки рішення міської ради про надання АПСХ через ЦНАП
офіційний лист довільної форми
8.     ОМС та УСЗН, у т.ч. і в містах обласного значення, узгодити перелік АПСХ, що планується надавати через ЦНАП за основу беруться всі послуги, які надаються через ПК «ІІС «Соціальна громада» та Перелік, затверджений розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, зі змінами,

надання інших послуг – за узгодженням між сторонами

9.     ОМС та УСЗН узгодити та підписати Угоду про співробітництво з надання АПСХ через ЦНАП зразок наведено в листі Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 968/0/2-20/51
ОМС прийняти рішення про включення АПСХ у перелік послуг, що надаються через ЦНАП назви послуг мають відповідати Переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, зі змінами та відповідним законам
Надати УСЗН інформацію про ЦНАП. УСЗН підготувати для кожної АПСХ, яка буде надаватися через ЦНАП:

– інформаційні картки (на основі типових інформаційних карток, з урахуванням наданої ОМС інформації про ЦНАП);

– технологічні картки (за узгодженням з ОМС)

з урахуванням наказу Мінсоцполітики від 11.05.2019 № 723
Адміністраторам пройти відповідне навчання щодо користування ПК «ІІС «Соціальна громада» та  особливостей надання АПСХ за підтримки УСЗН,

відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 45 органи соціального захисту населення ОДА координують та супроводжують ОМС, а також організовують навчання

Органам соціального захисту ОДА забезпечити інформаційну та методологічну підтримку ЦНАП щодо надання АПСХ (в тому числі шляхом проведення консультацій наставництва/ консультування адміністраторів ЦНАП) відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 45 органи соціального захисту населення ОДА координують та супроводжують ОМС, а також організовують навчання
Провести відповідну інформаційну кампанію для населення щодо можливості отримувати АПСХ через ЦНАП/ТП/ВРМ (старостинські округи) ОМС спільно з УСЗН,

відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 45 органи соціального захисту населення ОДА проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу

 

 

 

ПЕРЕВАГИ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ

Переваги Слабкі сторони
Надання широкого переліку АПСХ, що надаються УСЗН, можливість надання послуг за моделлю життєвих ситуацій Потреба у здійсненні оплати послуг з отримання криптомодулів для кожного ВРМ, а також плата за технічний та інформаційно-консультаційний супровід.
Швидкість опрацювання та передача інформації.

Забезпечення ефективної взаємодії фронт- та бек-офісу.

Низька інституційна та технічна спроможність для підключення ОТГ/ЦНАП (включаючи ТП, ВРМ, уповноважених осіб, зокрема і в старостинських округах, які мають належний рівень комп’ютерної грамотності).
Простота ПК «ІІС «Соціальна громада» (але є потреба доопрацювання продукту) Не всі послуги з Переліку, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, зі змінами, передбачені у ПК «ІІС «Соціальна громада» – і навпаки – не всі АПСХ, передбачені у ПК «ІІС «Соціальна громада», зазначені у розпорядженні КМУ від 16.05.2014 № 523-р
Оперативність внесення змін  ПК «ІІС «Соціальна громада» відповідно до змін законодавства. Оскільки ПК «ІІС «Соціальна громада» це програмний комплекс, який адмініструє та підтримує Міністерство соціальної політики України, то паралельно із внесенням законодавчих змін до існуючих порядків надання послуг, доопрацьовується програмне забезпечення.

Промислові системи автоматизації роботи ЦНАП це будуть робити після набуття чинності змін Законодавства, що буде затримувати надання послуг (наприклад,  зміна форм заяв, змінення переліку документів і т.п)

Зменшення навантаження на УСЗН Збільшення навантаження на ЦНАП
Наближення послуг до мешканців громад Адміністратори ЦНАП, у т.ч. і на ВРМ, будуть змушені використовувати ще одну інформаційну систему (можливо, цей недолік вдасться мінімізувати через інтеграцію «Соціальної громади» з «Вуликом» та іншими промисловими системами автоматизації роботи ЦНАП)
Зменшення частоти фізичної взаємодії (доставки документів, особливо з ВРМ та/або терпідрозділів) з ЦНАП до УСЗН. Економія людських, часових, фінансових ресурсів. У разі невирішення питання з інтеграцією «Соціальної громади» та промисловими системами автоматизації роботи ЦНАП, можливими недоліками можуть бути:

– відсутність єдиної системи контролю за вчасністю надання послуг;

– дублювання внесення даних у дві окремі системи;

– додаткові витрати на підтримку подібного функціоналу у різних інформаційних системах

Можливість використання персоніфікованих даних з інформаційних систем Мінсоцполітики (за умови інтеграції їх з ПК «ІІС «Соціальна громада») відповідно до  законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». (у т.ч. і через організацію підключення до корпоративної мережі з дотриманням вимог щодо технічного і криптографічного захисту інформації)

 


 

ІІ. Розміщення фронт-офісу УСЗН у ЦНАП ОМС.

Адміністративні послуги соціального характеру надаються у ЦНАП ОМС:

 

 • представником УСЗН (в тому числі з функціями адміністратора) – для райцентрів та міст обласного значення

 

ВИДИ ПОСЛУГ:

 • АПСХ згідно з Переліком, затвердженим розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, зі змінами, та інші, передбачені законами України, надання яких забезпечується УСЗН через власні фронт-офіси

 

СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ:

 • представники фронт-офісу УСЗН входять до посадового складу ЦНАП як робочого органу, зокрема і у містах обласного значення та «спільних» ЦНАП ОМС і РДА (в тому числі з функціями адміністратора), їх постійні робочі місця розміщено у ЦНАП;
 • приймання документів для отримання послуг: у паперовому вигляді (з доступом до централізованих баз даних та реєстрів Мінсоцполітики, з дотриманням вимог законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; з використанням інших промислових систем автоматизації ЦНАП;
 • передача документів до УСЗН: в паперовому вигляді та прийняття на підставі них рішення про надання АПСХ та зворотне інформування ЦНАП.

 

АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ

КРОК РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.    ОМС визначитись з готовністю до надання АПСХ у ЦНАП шляхом розміщення робочих місць представників фронт-офісу УСЗН у ЦНАП (попередньо вивчивши потреби та вимоги) робочі консультації між органами
2.    Звернутись до районного УСЗН з ініціативою щодо надання АПСХ у ЦНАП (для ЦНАП та УСЗН міст обласного значення – власне рішення ОМС без узгодженого рішення; для «спільних» ЦНАП ОМС і РДА – розпорядження голови РДА) офіційний лист довільної форми
3.    Узгодити перелік АПСХ, що планується надавати у ЦНАП, та умови розміщення в приміщенні ЦНАП представника(ів) УСЗН (зокрема, щодо робочого місця, підключення до мережі Інтернет, тощо) (для ЦНАП та УСЗН міст обласного значення – власне рішення ОМС без узгодженого рішення) за основу береться Перелік, затверджений розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, надання інших послуг – за узгодженням між сторонами
4.    ОМС та УСЗН узгодити та підписати Угоду про співробітництво з надання АПСХ у ЦНАП (для ЦНАП та УСЗН міст обласного значення – власне рішення ОМС без узгодженого рішення; для «спільних» ЦНАП ОМС і РДА – рішення органів, що утворили ЦНАП) зразок наведено в листі Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 968/0/2-20/51
5.     ОМС прийняти рішення про включення АПСХ у перелік послуг, що надаються через ЦНАП назви послуг мають відповідати Переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, зі змінами та відповідним законам
6.    Надати УСЗН інформацію про ЦНАП.

УСЗН підготувати для кожної АПСХ, яка буде надаватися у ЦНАП:

– інформаційні картки (на основі типових інформаційних карток, з урахуванням наданої ОМС інформації про ЦНАП);

– технологічні картки (за узгодженням з ОМС)

з урахуванням наказу Мінсоцполітики від 11.05.2019 № 723
7.    Забезпечити доступ працівників УСЗН, робочі місця яких розміщені у ЦНАП, до баз даних і реєстрів Мінсоцполітики (у т.ч. і через організацію підключення лише цих робочих місць до корпоративної мережі відповідного УСЗН з дотриманням вимог щодо технічного і криптографічного захисту інформації та з урахуванням вимог законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»)
8.      Провести відповідну інформаційну кампанію для населення щодо можливості отримувати АПСХ у ЦНАП/ТП/ВРМ (старостинські округи) ОМС спільно з УСЗН,

відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 45 органи соціального захисту населення ОДА проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу

 

ПЕРЕВАГИ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ

Переваги Слабкі сторони
Надання усього переліку АПСХ, що надаються УСЗН, можливість надання послуг за моделлю життєвих ситуацій Слабша організаційна єдність, якщо ЦНАП – як постійно діючий робочий орган, і працівники УСЗН не належать до посадових осіб органу, що утворив ЦНАП
Наближення послуг до мешканців громад/зручність громадянам Наявність фронт-офісів УСЗН як у ЦНАП, так і в УСЗН (якщо зберігається тимчасовий прийом у двох «точках» на перехідний період)
Відсутність додаткового організаційного навантаження на адміністраторів ЦНАП Брак універсалізму  по окремих групах послуг у персоналу («відомча монополія»)
Компетентний персонал, можливість навчання на робочому місці адміністраторів ЦНАП для подальшого залучення їх до процесу прийому документів Фізичне розділення фронт- та бек-офісу УСЗН, особливо під час передачі документів у паперовому вигляді
Використання архівів УСЗН як фронт-, так і бек-офісом

 


 

ІІІ. Адміністративні послуги соціального характеру надаються через ЦНАП ОМС (без використання ПК «ІІС «Соціальна громада»)

на підставі узгодженого чи власного рішення:

 

 • адміністратором ЦНАП/ терпідрозділу (ТП)/віддаленого робочого місця (ВРМ);
 • уповноваженою особою ОМС (ОТГ) у сфері соціального захисту населення (з функціями адміністратора), яка входить до складу ЦНАП

 

ВИДИ ПОСЛУГ:

 • АПСХ згідно з Переліком, затвердженим розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р та інші, передбачені законами України (за узгодженням с УСЗН);
 • видача довідок/витягів – за умови надання працівникам ЦНАП доступу до інформаційних систем Мінсоцполітики.

 

СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ:

 • приймання документів для отримання послуг: у паперовому вигляді (в тому числі з доступом до інформаційних ресурсів Мінсоцполітики – у випадку надання такого доступу);
 • передання документів до УСЗН: в паперовому вигляді, прийняття на підставі них рішення про надання АПСХ та зворотне інформування ЦНАП.

 

АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ

КРОК РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.      ОМС визначитись з готовністю до надання АПСХ через ЦНАП (попередньо вивчивши потреби та вимоги) робочі консультації між органами
2.      Звернутись до районного УСЗН з ініціативою щодо надання АПСХ через ЦНАП (для ЦНАП та УСЗН міст обласного значення – власне рішення ОМС без узгодженого рішення) офіційний лист довільної форми
3.     Узгодити перелік АПСХ, що планується надавати через ЦНАП (для ЦНАП та УСЗН міст обласного значення – власне рішення ОМС без узгодженого рішення) за основу береться Перелік, затверджений розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р,

надання інших послуг – за узгодженням між сторонами

4.      ОМС та УСЗН узгодити та підписати Угоду про співробітництво з надання АПСХ через ЦНАП (для ЦНАП та УСЗН міст обласного значення – власне рішення ОМС без узгодженого рішення) зразок наведено в листі Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 968/0/2-20/51
5.       ОМС прийняти рішення про включення АПСХ у перелік послуг, що надаються через ЦНАП назви послуг мають відповідати Переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 16.05.2014 № 523-р, зі змінами та відповідним законам
6.      Надати УСЗН інформацію про ЦНАП.

УСЗН підготувати для кожної АПСХ, яка буде надаватися через ЦНАП:

– інформаційні картки (на основі типових інформаційних карток, з урахуванням наданої ОМС інформації про ЦНАП);

– технологічні картки (за узгодженням з ОМС)

з урахуванням наказу Мінсоцполітики від 11.05.2019 № 723
Отримати можливість використання технологічних рішень щодо прийняття заяв та обробки /прикріплення первинних документів для отримання АПСХ за умови запровадження таких централізованих технологічних рішень Мінсоцполітики. Для надання відповідних довідок та витягів (якщо власник інформаційних систем надає технічну можливість)
7.      Органам соціального захисту ОДА забезпечити інформаційну та методологічну підтримку ЦНАП щодо надання АПСХ (в тому числі шляхом проведення консультацій відвідувачів в приміщенні ЦНАП та наставництва / консультування адміністраторів ЦНАП). відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 45 органи соціального захисту населення ОДА координують та супроводжують ОМС, а також організовують навчання
8.      Провести відповідну інформаційну кампанію для населення щодо можливості отримувати АПСХ у ЦНАП/ТП/ВРМ (старостинських округах). ОМС спільно з УСЗН,

відповідно до наказу Мінсоцполітики від 22.01.2020 № 45 органи соціального захисту населення ОДА проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу

 

ПЕРЕВАГИ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ

Переваги Слабкі сторони
Надання широкого переліку АПСХ, що надаються УСЗН, можливість надання послуг за моделлю життєвих ситуацій Суб’єктивний підхід УСЗН під час узгодження переліку послуг для надання через ЦНАП
Наближення послуг до мешканців громад/зручність громадянам/збільшення точок надання послуг Фізичне перевезення документів. Значні витрати часових, людських та фінансових ресурсів.
Зменшення навантаження на УСЗН Збільшення навантаження на ЦНАП.
Відсутність потреби додаткових витрат на обладнання, ПЗ Відсутність зручного інструменту/програмного рішення для прийняття та передачі документів – автоматизованого контролю за своєчасністю і повнотою передачі документів та за термінами опрацювання документів. На сьогодні чітко визначені терміни опрацювання документів в частині визначення права та нарахування соціальних виплат, компенсацій та допомог.

 

Методичний матеріал


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: