k2FtbBdWr1

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

          12 серпня 2014 року з 10 год. в приміщенні актового залу ДПІ у   Кам’янка – Бузькому  районі  ГУ Міндоходів  у Львівській області  відбудеться  семінар для платників  податків на тему:

1.  Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків.

2. Порядок проведення камеральної перевірки

3. Отримання податкової соціальної пільги за кількома місцями нарахування доходу .

Запрошуються  суб’єкти господарської діяльності – фізичні   та юридичні особи.

 

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА у 2014році

 

Втрата права на застосування ПСП

 

Відповідно до пп. 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу ящо платник податку порушує норми цього пункту, внаслідок чого, зокрема, ПСП застосовується також під  час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного  податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення,  та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

 

Відновлення права на пільгу

Платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує та утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу  такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, — за рахунок наступних виплат. Якщо суми недоплати та/або штрафу не було утримано податковим агентом за рахунок  доходу платника податку, то такі суми включаються до річної  Податкової декларації про майновий стан і доходи такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця,  що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

 

Обмеження щодо строків застосування ПСП

Відповідно до пп. 169.3.3 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу ПСП, встановлена для батьків, які утримують двох або більше дітей віком до 18 років (пп. 169.1.2 п. 169.1 цієї статті), одиноких матерів (батьків), вдів (вдівців) або опікунів, піклувальників, які мають дітей віком до 18 років (пп. «а» пп. 169.1.3 зазначеного пункту), платників податку, які утримують дітей-інвалідів віком до 18 років (пп. «б» зазначеного підпункту), надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

Право а отримання такої ПСП втрачає у разі позбавлення платника податку батьківських  прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Надання ПСП, передбаченої підпунктами «в» — «е» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу (зокрема, учням, студентам, аспірантам, ординаторам, ад’юнктам, інвалідам І або П груп тощо), зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус,  визначений у цих підпунктах.

Крім того, ПСП надається з урахуванням останнього місячного  податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи (пп. 169.3.4 п. 169.3 ст. 169 цього Кодексу).

 

 

Вчасно звітуйте за квартал або півріччя 2014 року

 

Останнім днем подання податкової декларації за II квартал поточного року буде 11 серпня 2014 року. Останнім днем сплати суми податкового зобов’язання зазначеної у податковій декларації – 19 серпня 2014 року.

Нагадуємо, платники, які звітують за квартал чи за півріччя подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Водночас, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Однак, термін сплати податків і зборів, у такому випадку, не переноситься. Тобто, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації. Така сума сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

Відповідна норма визначена ст.49, 57 Податкового кодексу України

від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями. Також з граничними термінами подання звітності та сплати податкових зобов’язань за звітні податкові періоди 2014 року, що дорівнюють календарному кварталу (півріччю) можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Міндоходів у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 135.02).

 

Запитували – відповідаємо: податок на нерухомість

 

В ДПІ у Кам’янка–Бузькому районі ГУ Міндоходів у Львівській області проведено сеанс телефонного зв’язку “гаряча лінія ”, під час якого на запитання громадян відповідав начальник відділу доходів і зборів з фізичних осіб Юськів Володимир Володимирович.

 Надаємо відповіді на найбільш актуальні питання платників податків:

Як сплачувати юридичним особам податок на нерухоме майно за перший квартал 2014 року від загальної чи від житлової площі?

            З метою забезпечення виконання Закону України від 27 березня 2014 року №1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” в частині зміни бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінним від земельної ділянки, з житлової площі на загальну, податкові зобов’язання платників податку – юридичних осіб потребують перерахунку з урахуванням загальної площі об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, як бази оподаткування для такого податку з 1 квітня 2014 року.

За перший квартал 2014 року перерахунок податкових зобов’язань проводити не потрібно.

За результатами перерахунку не пізніше 30 липня 2014 року (граничного терміну сплати авансових внесків з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за другий квартал 2014 року) необхідно подати уточнюючі декларації. При цьому, до уточнюючої декларації платник має право додати доповнення, відповідно до п.46.4 ст.46 Податкового кодексу України, в якому зазначити, що податкові зобов’язання збільшуються на виконання вимог ст.265 Податкового кодексу зі змінами, внесеними Законом.

Хто буде сплачувати податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у власності неповнолітньої особи?

            Згідно із ст.6 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року №2947-III правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Відповідно до п.99.2 cт.99 Податкового кодексу України грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Чи буду я платити податок на нерухомість, якщо маю у власності в одній квартирі третину, а в другій – дві третини ?

Все буде залежати від того чи у Вас спільна сумісна чи спільна часткова власність на ці частки квартир. Згідно з ст.356 та ст.368 Цивільного кодексу України – спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. а власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Податковим кодексом України визначено перелік платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб. Якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником є кожна з цих осіб за належну їй частку. Якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділеній у натурі, платником є одна з таких осіб-власників, визначена за їхньою згодою, якщо інше не встановлено судом. Якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Якщо Ваші квартири перебувають у спільній сумісній власності, Вам необхідно подати до податкового органу заяву, в якій зазначити згоду власників щодо визначення однієї особи-власника, яка і буде платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо однієї й другої квартир

 

“Гаряча лінія” – відповідає

В ДПІ у Кам’янка–Бузькому районі ГУ Міндоходів у Львівській області проведено черговий сеанс телефонного зв’язку “гаряча лінія”, під час якого на запитання громадян відповідала начальник відділу ІТ та обліку платників Руслана Михайлівна Браташ.

Надаємо відповіді на найбільш актуальні питання платників податків:

Хто може користуватись сервісом “Електронний кабінет платника податків”?

“Електронний кабінет платника” – це автоматизоване робоче місце платника податків.

Сьогодні цим сервісом можуть користуватися юридичні особи, фізичні особи – підприємці і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають підключений до Інтернету комп’ютер та отримали електронний ключ і цифровий підпис в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів Міндоходів.

Під час відправки податкової звітності в електронному вигляді при підписанні документа у мене виникла помилка “Неправильний пароль”. Що робити в такому випадку?

Якщо підписувач втратив (пошкодив) особистий ключ або забув пароль захисту особистого ключа, то він повинен звернутись до представництва АЦСК ІДД Міндоходів в якому отримував послугу електронного цифрового підпису та повторно пройти процедуру реєстрації з одночасним поданням заяви на скасування посиленого сертифіката та пакета реєстраційних документів.

Скільки часу потрібно зберігати першу та другу квитанції при поданні звітності в електронному вигляді?

Архів надісланих до органу доходів і зборів файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП платника податків та отриманих електронних квитанцій зберігається протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях, тобто 1095 днів з дня подання податкової звітності.

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин:

Юридична особа, виплачуючи дохід самозайнятій особі, податок не утримує
Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи звільняється від сплати земельного податку за...
За січень – травень 2016 року платники Кам'янеччини сплатили до місцевого бюджету 55470,8 тис. г...
До уваги платників рентної плати за спеціальне використання води
Кам’янка-Бузьким відділенням Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області проведено тренінг щод...
Шановні платники податків!