k2FtbBdWr1

Оголошено конкурс на зайняття посади головного спеціаліста сектору автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Управління соціального захисту населення Кам’янка-Бузької районної державної  адміністрації оголошує конкурс на зайняття посади головного спеціаліста сектору автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом начальника управління соціального захисту населення Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 29 серпня  2019 року № 7/ 02-4

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста  сектору автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат управління соціального захисту населення Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.Забезпечує :

– впровадження в роботу нових програмних розробок та комплексних задач;

– супровід програмних засобів;

– правильну експлуатацію програм;

2.Проводить аналіз роботи програмних засобів.

3.Проводить навчання спеціалістів роботі на нових та змінених програмах.

4.Забезпечує безперебійне функціонування програмних засобів обробки інформації.

5.Здійснює захист та профілактику від зараження ПК вірусами.

6.Постійно вдосконалює методи організації роботи на основі запровадження сучасних інформаційних технологій, використання банків даних, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку.

7.Постійно працює над удосконаленням професійної майстерності, вивчає нові нормативно-правові документи і зміни до діючих, матеріали періодичних видань із питань, що стосуються соціального захисту населення.

Умови оплати праці посадовий оклад – 4900,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення  безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6)заповнену особову картку державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 17.45 год. 13.09.2019)

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування Управління соціального захисту населення Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м. Кам’янка-Бузька, вул. Павлова 2, каб.4, 14 год. 00 хв., 20.09.2019
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Харко Вікторія Олексіївна,

тел. (03254)2-44-91, e-mail: k

kam-buz.uper@i.uauz.uper@i.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи без вимог до досвіду роботи
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4 Володіння іноземною мовою  –
Вимоги до компетентності

 

Вимоги Компоненти вимоги
Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
Ділові якості Оперативність, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, виваженість, здатність концентруватись на деталях
Особистісні якості Ініціативність, дисциплінованість,  відповідальність, емоційна стабільність, повага до інших
Професійні знання
Вимоги Компоненти вимоги
1.Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України
2.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Постанова від 27 грудня 2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім’ям з дітьми»

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: