k2FtbBdWr1

Оголошено конкурс на зайняття посади начальника відділу містобудування та архітектури

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади
начальника відділу містобудування та архітектури Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, головного архітектора району

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

від  6  серпня  2019 року
№  170/01-27/19

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади категорії «Б» –
начальника відділу містобудування та архітектури Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, головного архітектора району

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Посадові обов’язки визначені Положенням про відділ містобудування та архітектури Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, затвердженим розпо-рядженням голови Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 16.04.2018 №228/02-08/18

Основні завдання за посадою:

–         здійснює керівництво відділом, організовує роботу працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними;

–         готує рішення щодо планування території на регіональному та місцевому рівнях;

–         готує пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку району і подає їх на розгляд районної державної адміністрації;

–         здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій), забудови та іншого використання територій;

–         готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

–         координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

–         видає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

–         видає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

–         надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

–         оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

–         забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

–         здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

–         бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

–         здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;

–         бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

–         надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Умови оплати праці посадовий оклад 6800 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами) (далі – Порядок), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії районної державної адміністрації такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік;

8) заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 21 до Порядку.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 21.08.2019).

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування зал засідань Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.28

11 год. 00 хв. 30.08.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Грабинська Надія Михайлівна,

тел. (03254)23165,

e-mail: kambuz_kadry@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища архітектурна освіта ступеня не нижче спеціаліста, магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року;

відповідно до ст.14 Закону України «Про архітектурну діяльність»: стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Необхідні ділові якості аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, стратегічне мислення, уміння працювати в команді
2. Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
3. Необхідні особистісні якості ініціативність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, неупередженість
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання законів України «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про основи містобудування»

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: