k2FtbBdWr1

Організація охорони праці на малих підприємствах

OPmini

 

На початку підприємницької діяльності, невеликі фірми і фізичні особи – підприємці частенько зовсім не замислюються про організацію своєї роботи згідно вимогам законодавства з охорони праці. Це й не дивно. З одного боку трапляється відсутність у більшості бажаючих займатися підприємницькою діяльністю будь-яких знань норм законодавства з охорони праці. Підприємці, які реєструються не замислюються про необхідність взагалі що не будь додержуватись. Таке «поголовне» незнання норм з охорони праці і недотримання вимог з організації охорони праці на підприємствах зв’язано з тим, що законодавство з охорони праці дуже розрізнене, насичено великою кількістю відомчих нормативних актів, рясніє спеціальною термінологією. 

Основним нормативно-правовим актом, який встановлює єдиний порядок організації охорони праці на підприємствах незалежно від форми власності і виду діяльності є Закон України «Про охорону праці». Існують ще Кодекс законів про працю і чимала кількість інших спеціальних нормативно-правових актів по охороні праці, в кожному з яких містяться окремі вимоги до організації охорони праці суб’єкта підприємницької діяльності. Навіть кваліфікованому юристові складно обробити таку кількість нормативно-правових актів і скласти перелік необхідних дій і документів. Як визначитися з переліком необхідних нормативних актів і де їх узяти, як правильно їх прочитати і визначитися із списком тих, що стосуються лише кожного конкретного суб’єкта дій і документів, яким чином правильно скласти потрібні законодавством незліченні накази, положення і інструкції – все це суб’єктові підприємницької діяльності, що не володіє спеціальними юридичними знаннями,  не організовує на своєму підприємстві юридичний відділ або відділ по охороні праці, досить проблематично.

Стосуючись безпосередньо переліку передбачених законодавством заходів щодо організації охорони праці на підприємстві, необхідно в першу чергу керівникові підприємства визначитися з посадовою особою, на яку відповідним наказом будуть покладені зобов’язання по такій організації. Що стосується діяльності фізичної особи – підприємця, то відповідальним може бути призначений або сам підприємець або його найнятий робітник. Наступним кроком, згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці», що не кожним роботодавцем робиться, має бути організоване навчання керівника і призначеного відповідального за організацію охорони праці особи на спеціальних курсах. Пройшовши навчання в науково-виробничому або учбово-консультативному центрі, відповідальна за охорону праці на підприємстві особа отримує відповідне посвідчення. Далі легше, пройшовши відповідне навчання, на підприємстві з’являється людина, що орієнтується в питаннях організації охорони праці. На курсах Вас забезпечать літературою і навіть дадуть зразки документів і інструкцій, але це лише перший крок. Найважчою виявляється адаптація цих типових положень до реалій вашого бізнесу. Наприклад, ми не знали, а виявилось, що у працівників, які використовують в роботі комп’ютери, шкідливі умови праці, а тому раз на рік вони зобов’язані проходити медичний огляд. Саме у зв’язку з шкідливими умовами праці, працівникам, які використовують в роботі комп’ютери, в обов’язковому порядку мають бути забезпечені спеціальні умови праці (спеціальне освітлення, стіл відповідної висоти, додаткові перерви в роботі, і так далі).

Відзначу, що накази і документи по охороні праці в обов’язковому порядку повинні знаходитися на самому підприємстві або по місцю здійснення підприємницької діяльності. Якщо не вести мови про підприємства, де використовується наймана праця в умовах підвищеної небезпеки, то загальний перелік необхідних документів виглядатиме так:

  1. Накази:

1.1. Про призначення відповідальної особи за охорону праці.

1.2. Про затвердження інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

  1. Програма вступного інструктажу.
  2. Журнал реєстрації вступного інструктажу.
  3. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
  4. Інструкції з охорони праці по професіях і видах робіт.
  5. Інструкція з пожежної безпеки.
  6. Посадові інструкції.

Слід зазначити, що затвердження інструкцій покладається на керівника підприємства, а їх розробкою слід займатися саме тій відповідальній особі по охороні праці, яка пройшла навчання і отримала відповідне посвідчення.

Для отримання допомоги з охорони праці роботодавці також можуть звернутися до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Страховий експерт з охорони праці

відділення ВД ФССНВ в Кам’янка-Бузькому районі

Грещук Р.Я


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: