k2FtbBdWr1

ПАМ’ЯТКА про забезпечення протипожежного захисту нового врожаю

thumb-zoom-1000x665-575b

 

 

Пожежна   безпека  на об’єктах  АПК  забезпечується  шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на  запобігання  пожежам,  забезпечення  безпеки  людей,  зниження можливих   майнових   втрат  і  зменшення  негативних  екологічних наслідків у  разі   їх  виникнення,  створення  умов  для  швидкого виклику пожежних підрозділів та успішно гасіння пожеж.
Відповідно  до  статті  2  Закону  України  “Про пожежну безпеку” забезпечення пожежної безпеки підприємств АПК покладається  на їх керівників та уповноважених ними осіб (наказом керівника та посадовою інструкцією).

З метою попередження виникнення пожеж в місцях збирання нового врожаю неохідно дотримуватись  наступних  вимог  пожежної безпеки передбачених вимогами  НАПБ В.01.057–2006/200 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, а саме:

8.1.2. Корпуси комбайнів повинні бути оснащені заземлювальним металевим ланцюгом, що торкається землі.

8.1.6. Перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф’яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць мають бути обкошені (із прибиранням скошеного) і оборані смугою не менше 4 м завширшки.

8.1.7. У період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви необхідно розбити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками слід робити прокоси не менше 8 м завширшки. Посередині прокосів робиться проорана смуга не менше 4 м завширшки.

8.1.9. Безпосередньо на хлібному масиві площею понад 25 га, з якого збирається врожай, необхідно мати напоготові трактор з плугом на випадок пожежі.

8.1.10. Зернотоки слід розміщувати від будівель та споруд не ближче 50 м, а від хлібних масивів — не ближче 100 м.

8.1.13. У польових умовах заправляння паливом збиральної техніки повинне здійснюватися за межами поля (не ближче 30 м) паливозаправниками, коли заглушені двигуни. Заборонено заправляння машин у нічний час у польових умовах.

8.2.5. Площа основи однієї скирти (стогу) не повинна перевищувати 300 кв. м, а штабеля пресованого сіна чи соломи — 500 кв. м.

Скирти (стоги) на відстані 5 м від основи повинні бути оборані захисними смугами не менше 4 м завширшки.

8.2.6. Протипожежні розриви між скиртами (стогами), штабелями мають бути не менше 20 м.

Відстань від скирт (стогів), штабелів грубих кормів повинна бути не менше 15 м до ліній електропередач, 20 м — до доріг, 50 м — до будівель та споруд.

8.2.9. Площа відсіків будівель (навісів) для зберігання грубих кормів між протипожежними стінами не повинна перевищувати 1000 кв. м, а кількість кормів — 200 тонн.

8.2.13. На закритих складах грубих кормів загальний електричний вимикач повинен розміщуватися поза будівлями на негорючій стіні, а для будівель (навісів) з горючих матеріалів — на окремо розташованій опорі і бути вміщеним у шафу або нішу, які по закінченні робіт пломбуються.

8.2.14. Місця постійного складування грубих кормів мають бути обладнані блискавкозахистом.

8.3.3. У разі завантаження складів зерном насипом відстань від верху насипу до горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів має бути не менше 0,5 м.

 

 

Додаток В  – Перелік основних будівель і приміщень, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння і пожежною сигналізацією                                             ( ДБН В 2.2-8-98 Підприємства, будівлі і споруди  по зберіганню і переробці зерна.)

Найменування приміщень Площа, м2

 

АПС

 

АУП

 

Склади зберігання хлібопродуктів, насіння куку­рудзи, комбікормів, сировини для виробництва комбікормів, вітамінів, антибіотиків, ферментних препаратів, отрутохімікатів, механізовані і немеха-нізовані склади зерна; бункери, надбункерні при­міщення для зберігання порошкових органічних матеріалів 200 і більше
Склади для тарного і безтарного зберігання борош­на

 

Від 100 до 1000 1000 і більше
Сільськогосподарські силоси (бункери) До 200 м3 більше 200 м3

                                    ПАМ’ЯТКА  з охорони праці щодо дотримання вимог безпеки  при безпечному ведені зернозбиральних робіт

 1. Наявність тракторів, зернозбиральних комбайнів, інших самохідних машин, тракторних причепів згідно зі статистичними даними.
 2. Організація проведення навчання і перевірку знань з охорони праці трактористів-машиністів, інструктування по видах робіт працівників, яких передбачається залучати до збиральних робіт.
 3. Проходження працівниками, які зайняті на механізованих роботах, медичних оглядів у встановленому порядку. Організація проведення перед рейсових медичних оглядів операторів мобільних механізмів.
 4. Наявність розроблених маршрутів безпечного руху техніки.
 5. Технічний стан споруд і устаткування зернотоків (наявність огороджень та захисних решіток на звальних ямах, закриття на замок люків бункерів і ємкостей, перевірка опору та міцності ізоляції електроустаткування, а також опору заземлення). Безпека праці під час вантажно-розвантажувальних та інших видах робіт. Автомобілерозвантажувачі. Вимоги безпеки під час завантаження та розвантаження вагонів. Оснащення місць завантаження та розвантаження залізничних вагонів гальмівними башмаками, засобами для запобігання падіння працівників ( огородження, тросові підвіски, запобіжні пояси), вібраторами, спеціальними лопатками з довгими держаками. Забезпеченість та справність засобів дистанційного контролю температури зерна в силосах та бункерах.
 6. Перевірка габаритів ліній електропередач на зернотоках і місцях проведення зернозбиральних робіт.
 7. Забезпечення необхідними засобами для організації місць відпочинку та харчування працівників в польових умовах (наявність пересувних вагончиків, матеріалів для обладнання грозозахисту і місць куріння).
 8. Наявність засобів та підготовка до здійснення протипожежних заходів (проведення перезарядження та закупівля вогнегасників і первинних засобів пожежогасіння).
 9. Наявність заходів щодо дотримання виробничої та трудової дисципліни, попередження випадків виконання робіт у стані сп’яніння.

10.Залучення до робіт неповнолітніх. Відсутність серед цих робіт шкідливих та небезпечних факторів. Проходження підлітками медогляду. Наявність обліку працюючих неповнолітніх.

11.Вимоги щодо безпеки під час збирання зернових:

 • під час роботи в полі та переміщення по дорогах на зернозбиральному комбайні дозволено перебувати лише комбайнеру;
 • запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати у дерев’яних чохлах на польовому стані;
 • не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або тракторному причепі під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під час транспортування продуктом до місця складування;
 • комбайни повинні бути забезпечені дерев’яними лопатами для проштовхування злежаного зерна у бункерах до вивантажувального шнека;
 • збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев’яними підкладками для встановлення домкрата;
 • під час переїжджання вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені в транспортне положення. Дистанція між збиральними машинами повинна бути не менше 50м.

12.Забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту.

13.Створення безпечних умов праці для сторожів і охоронників.

 

 

 

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: