k2FtbBdWr1

ПЛАН РОБОТИ Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації на ІІ квартал 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кам’янка-Бузької

районної державної адміністрації

 

« 31 » березня 2015 № 105/02-08/15 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Засідання Колегії райдержадміністрації

Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янка-Бузького району на 2015 рік Для обговорення та прийняття рішень щодо результатів, перспектив і найважливіших напрямів діяльності органів виконавчої влади

28 квітня

Н.Мудрик

Про виконання місцевих бюджетів району

Л.Барила

Про погашення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

М.Ващук

Про роботу із зверненнями громадян та виконання контрольних документів у райдержадміністрації і виконкомах місцевих рад

О.Зуб

2. Засідання консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації

Засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат З метою забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та здійснення соціальних виплат

Щомісячно

Н.Мудрик

А.Загайко

Засідання районної комісії з легалізації зайнятості та заробітної плати населення Забезпечення дотримання вимог трудового законодавства

Постійно, згідно плану

А.Загайко

Засідання Комісії з питань захисту прав дітей З метою врегулювання проблем та попередження негативних явищ з питань сімейної політики, захисту прав та інтересів дітей, соціально незахищених верств населення

В міру надходження звернень та

заяв

І.Дяківнич

Засідання Координаційної ради служби у справах дітей

Квітень

І.Дяківнич

Засідання Координаційної ради у справах інвалідів при голові райдержадміністрації

Квітень

А.Загайко

Засідання Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Виконання Указу Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007

Квітень

А.Загайко

Засідання спостережної комісії райдержадміністрації Дотримання прав, свобод та інтересів засуджених осіб, звільнених від відбування покарання

Щомісячно

Л.Височанська

М.Чернецька

Засідання постійної Комісії з питань розгляду звернень громадян Виконання Указу  Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

В міру надходження звернень та заяв

Л.Височанська

О.Зуб

Засідання архітектурно-містобудівної ради Виконання статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Щомісячно

Р.Кліщ

3. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць,

функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері,

поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади тощо

Аналіз дотримання вимог законодавства з виплати заробітної плати З метою забезпечення дотримання гарантій в оплаті праці та недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати

Щомісячно

А.Загайко

Н.Мудрик

Прийом громадян з особистих питань головою та заступниками голови райдержадміністрації Виконання Указу  Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Вирішення особистих питань громадян району

Відповідно до графіків

Заступники голови райдержадміністрації,

Л.Височанська,

О.Зуб

Виїзний прийом громадян
Функціонування «гарячої» телефонної лінії та телефону довіри
Робота виїзного мобільного консультативного пункту у навчальних закладах району з метою профілактики негативних явищ

З метою вирішення питань соціального захисту дітей, сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах,  профілактики негативних явищ

Квітень, травень

О.Кравець

Районний фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе і в тебе повірять інші»

Квітень, травень

О.Кравець

Робота Школи волонтерів

Травень

О.Кравець

Проведення заходів до Дня сім’ї та тижня репродуктивного здоров’я

Травень

О.Кравець

Виявлення та проведення роботи з неблагополучними сім’ями і дітьми, які в них проживають

Постійно

І.Дяківнич

Проведення обстеження умов проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постійно

І.Дяківнич

Проведення обстеження умов проживання та виховання усиновлених дітей

Постійно

І.Дяківнич

Проведення профілактичних рейдів з метою виявлення дітей у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах

Протягом кварталу

І.Дяківнич

Проведення перевірки стану виховної та профілактичної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах

Протягом кварталу

І.Дяківнич

Робота консультативних пунктів у пологовому відділенні центральної районної лікарні та у дитячому будинку змішаного типу «Вишенька»

Двічі на місяць

О.Кравець

Робота щодо влаштування дітей в дитячі заклади

Протягом кварталу

І.Дяківнич

Здійснення соціального супроводу прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу «Джерело життя»

Постійно

О.Кравець

Проведення соціального інспектування та здійснення соціального супроводу сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах

Постійно

О.Кравець

Проведення тренінгових занять для молоді, що відбуває покарання, не пов’язані із позбавленням волі і знаходяться на обліку в КВІ

Травень

О.Кравець

Робота з неповнолітніми, що ухиляються від навчання у  закладах освіти району

Постійно

Ж.Король

І.Дяківнич

Здійснення заходів соціального захисту інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій громадян, які мають право на пільги

Постійно

А.Загайко

Узагальнення інформації щодо діяльності у сфері туризму Підвищення туристичної привабливості району

Щомісячно

до 5 числа

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Проведення моніторингу цін на соціально-значимі продовольчі товари З метою вивчення цінової ситуації  в районі та здійснення контролю

Щодекадно

Н.Мудрик

О.Хома

Уточнення дислокації підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення Здійснення аналізу та контролю  тенденцій розвитку галузі

Квітень

Н.Мудрик

О.Хома

Підготовка інформації про стан розрахунків за енергоносії Забезпечення стовідсоткової оплати за енергоносії

Щомісячно до 15 числа

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Узагальнення інформації про освоєння коштів обласного бюджету, передбачених на компенсацію відсотків за кредитами на заходи з енергозбереження Здешевлення кредитів для населення

Щомісячно

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Підготовка інформації по природоохоронних заходах, які фінансуються з місцевого екологічного фонду Для подання в облдержадміністрацію

Щоквартально

Н.Мудрик

О.Хома

Підготовка інформації щодо прогнозованої потреби у твердому паливі бюджетних установ на опалювальний період 2014-2015 рр. Забезпечення умов роботи бюджетних установ

До 1 червня

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

Щомісячно до 15 числа

Н.Мудрик,

Г.Кручкевич

Підготовка інформації про виявлені порушення з боку перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення Забезпечення якості надання послуг, оцінки претендентів на участь у конкурсі для здійснення перевезень

Щомісячно

Н.Мудрик,  Г.Кручкевич

Підготовка інформації про хід приватизації та про надходження коштів від приватизації Для подання в облдержадміністрацію

Щоквартально до 10 числа

Н.Мудрик

О.Хома

Моніторинг виконання ремонту дорожнього покриття вулиць і доріг на підставі поточного технічного огляду Для своєчасного освоєння коштів

Щомісячно до 15 числа

Н.Мудрик,

Г.Кручкевич

Подання інформації щодо моніторингу формування Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги Наказ Мінпраці України від 01.07.2004 № 144

Щомісячно до 5 числа

А.Загайко

Подання інформації про цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій

 

Протокол засідання громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України від 11.01.2011 № 01-01/30

Щопівроку до 15 числа

А.Загайко

Подання інформації про чисельність осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, що мають право на пільги Наказ Мінпраці України від 30.04.2009 № 168

Щопівроку до 15 числа

А.Загайко

Подання інформації про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі Наказ Мінпраці України від 18.08.2009 № 314

Щоквартально до 5 числа

А.Загайко

Подання інформації про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями Наказ Мінпраці України від 09.08.2005 № 250

Щопівроку до 25 числа

А.Загайко

Здійснення моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги

Аналіз економічної обґрунтованості тарифів

Щомісячно до 20 числа

В.Келеберда

Аналіз забезпечення населення якісною питною водою

Забезпечення якості надання послуг

Щомісячно до 20 числа

В.Келеберда

Проведення місячника озеленення та благоустрою і Дня довкілля в районі

Виконання заходів з озеленення і благоустрою, указ Президента України від 6 серпня 1998 року № 855/98

Квітень

В.Келеберда

Моніторинг стану фінансово-бюджетної сфери району, стану використання бюджетних коштів

Забезпечення ефективності використання бюджетних коштів

Щоп’ятниці

Л.Барила

Узагальнення інформації щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів

Виконання ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Щовівторка

Р.Кліщ

Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про розроблення детальних планів території населених пунктів ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності

В міру надходження звернень та заяв

Р.Кліщ

Видача висновків про погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок З метою визначення відповідності проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  містобудівній документації

В міру надходження звернень та заяв

Р.Кліщ

Підготовка та виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди З метою визначення місця розташування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення

В міру надходження звернень та заяв

Р.Кліщ

Підготовка та виготовлення будівельних паспортів на забудову земельних ділянок З метою визначення комплексу   містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку

В міру надходження звернень та заяв

Р.Кліщ

Підготовка та видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури

В міру надходження звернень та заяв

Р.Кліщ

4. Заходи на виконання  актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, державних і обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, рішень обласної, районної рад, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю та підготовки відповідних звітів

Аналіз стану виконання завдань, визначених розпорядчими документами обласної та районної державних адміністрацій Здійснення контролю за станом виконання завдань і документів

Двічі на місяць

Л.Височанська

О.Зуб

Аналіз виконання Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни Вжиття заходів для забезпечення виконання місцевих бюджетів району

Щомісячно

Л.Барила

Підготовка інформації щодо виконання Закону України «Про адміністративні послуги» Подання інформації в облдержадміністрацію, забезпечення виконання Указу Президента України

від 12.06.2013  № 327

До 10 квітня

О.Годзь

Узагальнення інформації про виконання заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва за 2013-2015 роки Подання інформації в обласну державну адміністрацію

До 20 квітня

Н.Мудрик

О.Хома

Про затвердження основних напрямків запобігання бездомності до 2017 року Розпорядження голови райдержадміністрації від 15.07.2013 №222

Щорічно до 15 червня

І.Дяківнич

О.Кравець

Аналіз стану фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат з бюджету області Доручення Міністерства фінансів України від 02.04.2002 №043-610

Щомісячно до 5 числа

Л.Барила

Аналіз стану розрахунків з наданих населенню пільг і субсидій за електроенергію, природний газ, послуги тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати Доручення Міністерства фінансів України від 12.01.2011 №31-11050-18-5/626

Щомісячно до 5 числа

Л.Барила

Аналіз стану освоєння коштів обласного бюджету, передбачених на компенсацію відсотків за кредитами на заходи з енергозбереження Забезпечення освоєння коштів, що виділяються з обласного бюджету для реалізації заходів з енергозбереження

Щоквартально

Н.Мудрик

Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури Розпорядження голови райдержадміністрації від 16.09.2013 №337 «Про впровадження рішення Колегії РДА від 12.09.2013 №12 «Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури»

Щоквартально до 5 числа

А.Загайко

Про стан військового обліку і бронювання в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях району Розпорядження голови райдержадміністрації від 14.02.2014 №74 «Про стан військового обліку і бронювання в органах місцевого самоврядування, на підпри-ємствах, в установах і організаціях району»

Щоквартально до 5 числа

Л.Височанська

С.Чорний

Про відбір громадян України на службу у військовому резерві Збройних Сил України Розпорядження голови райдержадміністрації від 07.03.2014 №91 «Про відбір громадян України на службу у військовому резерві Збройних Сил України»

Щоквартально до 20 числа

Л.Височанська

М.Чернецька

Аналіз виконання завдань з реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Подання інформації в облдержадміністрацію, забезпечення виконання Закону України «Про Загальнодержав-ну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 рр.»

Щоквартально до 20 числа

В.Келеберда

Про виконання заходів із розвитку громадянського суспільства в Україні Розпорядження голови райдерж-адміністрації від 20.02.2013 №68

Щоквартально до 25 числа

О.Куйбіда

О.Сологуб

Про виконання заходів Програми зайнятості населення Львівської області на 2012-2017 роки Розпорядження

голови облдержадміністрації

від 17.02.2012  № 99/0/5-12

Щоквартально до 30 числа

А.Загайко

5. Підсумки діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)

Підведення підсумків роботи територіально-господарського комплексу району за І квартал 2015 року Планування і реалізація заходів  соціально-економічного розвитку району

Квітень

Н.Мудрик

Аналіз виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва Виконання заходів щодо сприяння розвитку малого підприємництва

Квітень

Н.Мудрик

О.Хома

Підготовка звіту по закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти З метою моніторингу здійснення закупівель за державні кошти

Квітень

Н.Мудрик
О.Хома

Аналіз освоєння коштів субвенцій з державного бюджету для обласного і місцевих бюджетів на ремонт доріг комунальної власності З метою забезпечення своєчасного освоєння коштів субвенції

Щомісячно до 3 числа

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Підготовка звіту про кількість та загальну площу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Лист ДЖКГ від 05.04.2014 №01/9-03-694

Щомісячно до

4 числа

В.Келеберда

Здійснення періодичного поновлення персональних даних Реєстру щодо виборців нездатних постійно пересуватись самостійно Актуальність відомостей державного Реєстру виборців

Щомісячно до

5 числа

О.Леськів

Підготовка звіту по запровадженню по будинкового обліку надходжень плати з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, витрат та їх надання Лист ДЖКГ ЛОДА від 28.03.2014 №01/9-04-834

Щомісячно до

5 числа

В.Келеберда

Підготовка звіту про стан оснащення приладами обліку води та теплової енергії Узагальнення та аналіз інформації

Щомісячно до

5 числа

В.Келеберда

Аналіз стану розрахунків за енергоносії

 

З метою забезпечення стовідсоткової оплати за енергоносії

Щомісячно до 10 числа

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Аналіз та підготовка звіту про роботу промислових підприємств району щодо виробництва та реалізації основних видів промислової продукції З метою здійснення контролю та забезпечення ефективності   діяльності підприємств району

Щомісячно до 10 числа

Н.Мудрик

О.Хома

Аналіз виконання програми капітального будівництва Забезпечення ефективного і своєчасного освоєння коштів

Щомісячно до 10 числа

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Аналіз та підготовка звіту про роботу промислових підприємств району щодо виробництва та реалізації основних видів промислової продукції З метою здійснення контролю та  забезпечення ефективності   діяльності підприємств району

Щомісячно до 10 і 20 числа

Н.Мудрик

О.Хома

Аналіз та підготовка звіту про роботу підприємств торгівлі

Щомісячно до 10 числа

Н.Мудрик

О.Хома

Аналіз та підготовка звітів про діяльність сільськогосподарських підприємств району

Щомісячно

С.Небога

Аналіз та підготовка звітів про стан галузі тваринництва по всіх категоріях господарств Аналіз тенденцій розвитку галузі тваринництва

Щомісячно

С.Небога

Аналіз реалізації продукції тваринництва

Щомісячно

С.Небога

Аналіз використання коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг на території Кам’янка-Бузького району З метою аналізу стану автомобільних доріг

Щомісячно до 15 числа

Н.Мудрик

Г.Кручкевич

Підготовка звітів про роботу підприємств житлово-комунального господарства району Узагальнення та аналіз інформації

Щомісячно до 25 числа

В.Келеберда

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості житлово-комунальних підприємств Контроль та вжиття заходів

Щомісячно до 25 числа

В.Келеберда

6. Проведення перевірок, надання практичної допомоги

Проведення перевірок здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»

Згідно графіку

Л.Височанська

Н.Грабинська

Робота районної комісії з легалізації зайнятості та заробітної плати населення Виконання вимог трудового законодавства

Постійно, згідно плану

А.Загайко

Надання методичної допомоги спеціалістам, відповідальним за ведення кадрової роботи у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах місцевих рад Надання практичної та методичної допомоги у кадровій роботі

Постійно

Н.Грабинська

Перевірка правильності та повноти проведення розрахунків щодо призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат Дотримання вимог законодавства

Протягом кварталу

А.Загайко

Надання методично-консультативної допомоги службам з питань охорони праці З метою забезпечення дотримання вимог трудового законодавства

Протягом кварталу

А.Загайко

Вивчення стану нормування праці на підприємствах району

Протягом кварталу

А.Загайко

Проведення перевірок дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці

Протягом кварталу

А.Загайко

Проведення роз’яснювальної роботи на підприємствах щодо укладання колективних договорів

Протягом кварталу

А.Загайко

Надання теоретичної та методичної допомоги власникам майнових та земельних паїв З метою забезпечення реалізації прав власників паїв

Постійно

С.Небога

7. Наради, семінари, навчання тощо

Оперативні наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій району Розгляд актуальних питань роботи територіально-господарського комплексу району, оперативне вирішення питань життєдіяльності району

Щопонеділка

Л.Височанська

Н.Грабинська

Наради з керівниками закладів освіти району Розгляд актуальних питань галузі

Щомісячно

Ж.Король

Наради з керівниками закладів культури району Розгляд актуальних питань галузі

Щомісячно

Л.Водоніс

Нарада з питання проведення весняно-польових робіт Вирішення проблемних питань агроформувань, забезпечення виконання планових завдань

Квітень

С.Небога

Нарада з керівниками органів місцевого самоврядування Вивчення та надання практичної допомоги з питань застосування на практиці законодавчих актів

Червень

Л.Височанська

Н.Грабинська

8. Засідання колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації

Засідання Колегії відділу освіти райдержадміністрації Розгляд і погоджене вирішення актуальних питань галузі освіти району

Травень

Ж.Король

9. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю

Театралізоване дійство «Гаївочка – весняночка». З метою відзначення свят, пам’ятних дат, розвитку культури і духовності, проведення змістовного дозвілля

13-14 квітня

Л.Водоніс

Виставка Великодніх кошиків

13-14 квітня

Л.Водоніс

Проведення заходів до річниці аварії на Чорнобильській АЕС

Квітень

А.Загайко

Відзначення Дня Перемоги

8-9 травня

Л.Водоніс

Відзначення Дня Матері

10 травня

Л.Водоніс

Творчі звіти дитячих музичних шкіл району присвячені Дню захисту дітей та творчості І.Білозіра

Травень-червень

Л.Водоніс

Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей

Червень

І.Дяківнич

Районний фестиваль сімейної художньої творчості «Родина»

21 червня

Л.Водоніс

Відзначення Дня Конституції України і Дня молоді

28 червня

Л.Водоніс

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                                                     Л.П.Височанська


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин:

ПЛАН РОБОТИ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ІІІ КВАРТАЛ 2014 РОКУ
План роботи Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації на ІV квартал 2015 року
ПЛАН РОБОТИ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ІІ КВАРТАЛ 2016 РОКУ
ПЛАН РОБОТИ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ІV КВАРТАЛ 2016 РОКУ
ПЛАН РОБОТИ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА І КВАРТАЛ 2018 РОКУ
ПЛАН РОБОТИ КАМ’ЯНКА-БУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ІI КВАРТАЛ 2018 РОКУ