k2FtbBdWr1

Правові аспекти у сфері земельних відносин роз’яснив Роман Левицький

прокуратура

-У 2017 році Радехівською місцевою прокуратурою по Кам’янка-Бузькому районі пред’явлено в Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області та Господарський суд Львівської області 10 позовних заяв у сфері земельних відносин на загальну площу 255,3815 га та орієнтовну вартість земельних ділянок 6 094 179 грн, – поінформував сьогодні під час наради керівників РДА, органів місцевого самоврядування Кам’янеччини заступник керівника Радехівської місцевої прокуратури Роман Левицький. – Із вказаного числа позовів – 4 щодо земельних ділянок водного фонду площею 79,9271 га та орієнтовною вартістю 1 805 321 грн;

2 – щодо земельних ділянок особистого селянського господарства площею 0,7451 га та орієнтовною вартістю 42 000 грн;

2 – щодо земельних ділянок промисловості, де з орендарів стягнуто та реально повернуто в бюджет 35 тис грн;

2 – щодо земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паї) площею 174,7093 га та вартістю 4211859 га. Вказані земельні ділянки розташовані на території Стародобротвірської та Полоничнівської сільських рад району.

Причинами пред’явлення позовних заяв прокурором стали прийняття рішень органами місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок (паїв) померлих громадян в оренду або в управління спадщиною приватним підприємствам та сільськогосподарським товариствам строково з визначеною відсотковою ставкою орендної плати з метою отримання прибутку сільськими радами (а не з метою управління спадковим майном для його збереження).

Предметом судових позовів є також звільнення земельних ділянок, які використовуються підприємствами з порушенням вимог земельного законодавства.

ЄДИНИМ рішенням щодо розпорядження земельними ділянками померлих громадян є визнання спадщини відумерлою у встановленому законом порядку та передача земельної ділянки у власність органу місцевого самоврядування. Такі позовні заяви можуть пред’являтись як сільською радою самостійно, так і прокурором. СУДОВИЙ ЗБІР ЗА ПОДАННЯ ТАКИХ ЗАЯВ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ НЕ СПЛАЧУЄТЬСЯ (ст.5 ЗУ «Про судовий збір»).

На даний час прийняті рішення суперечать вимогам чинного земельного законодавства та підлягають скасуванню, а земельні ділянки, передані на їх підставі – звільненню з наступних підстав:

  • Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання. (ст. ст. 10, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») передавати в оренду земельні ділянки померлих громадян не є їх віданням.
  • Відповідно до п.п. а, б ч. 1 ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських,  селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу (а не земельних ділянок померлих громадян)
  • законодавством передбачено (ст. 122 ЗКУ), що прийняттю рішення про надання земельної ділянки у користування передує надання дозволу на розроблення проекту землеустрою (а підприємства таких проектів не розробляли)
  • Частиною 1статті 116 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону (аукціон не проводився)
  • ст.. 1277 ЦКУ Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою. (ніхто спадщини відумерлою не визнає)
  • Відповідно до статті 1283 та 1285 Цивільного Кодексу України в населених пунктах, де немає нотаріуса, відповідні органи місцевого самоврядування з власної ініціативи або за заявою спадкоємців вживають заходів щодо охорони спадкового майна. Охорона спадкового майна триває до закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини. (ніхто майна не утримує в належному стані, землі розорюються, родючі показники погіршуються, охоронець майна навіть не знає які саме ділянки він буде управляти)
  • Тобто, в даному випадку має місце фактична передача земельних ділянок померлих громадян в оренду (прихований договір оренди) без дотримання форми правочину.
  • договори оренди чи управління належним чином не реєструються.

Радехівською місцевою прокуратурою у цьому році підготовлено ще 2 проекти позовів про скасування рішень 2 органів місцевого самоврядування Кам’янка-Бузького району та звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок загальною площею 400 га та вартістю 6 400 тис грн.


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: