k2FtbBdWr1

Про початок проведення перевірки у Кам’янка-Бузькій районній державній адміністрації, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

1

 

 

Україна

Кам’янка-БузькА районнА державнА адміністрація

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

19.03.2015                               м. Кам’янка-Бузька                     № 53/01-05

Про початок проведення перевірки у Кам’янка-Бузькій районній державній адміністрації, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (надалі – Закон) та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (надалі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 04.03.2015 №125/0/8-15:

 1. Провести у Кам’янка-Бузькій районній державній адміністрації перевірку, передбачену Законом (надалі – перевірка):

1.1.     Першого заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, заступника керівника апарату, начальника відділу, начальників відділів, заступника начальника відділу, завідувачів секторів апарату районної державної адміністрації за списком згідно з додатком 1.

1.2.     Керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, директора Кам’янка-Бузького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за списком згідно з додатком 2.

1.3.     Заступників керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації за списком згідно з додатком 3.

 1. Встановити, що 20 березня 2015 року – день початку перевірки.
 2. Посадовим особам районної державної адміністрації, зазначеним у додатках 1 та 2 цього розпорядження, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки (до 29 березня 2015 року) подати до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 4 або 5 до цього розпорядження, а також декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.
 3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (Грабинська Н.М.) забезпечити ознайомлення посадових осіб, зазначених у пунктах 1 та 2 цього розпорядження, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, соціальних відпустках, відсутні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) з цим розпорядженням.
 4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації провести перевірку посадових осіб, зазначених у додатку 3 до даного розпорядження відповідно до Порядку.
 5. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації спільно з відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації і відповідальними посадовими особами за проведення перевірки, забезпечити оприлюднення повідомлення та інформації щодо початку і результатів проведення перевірки, копії заяв і декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) посадових осіб, стосовно яких проводиться перевірка, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
 6. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

7.1.         Не пізніше ніж на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, надсилати органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, відповідно до компетенції запити про проведення перевірки.

7.2.         На підставі відповіді/висновку/копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, в одноденний строк (з дня надходження останньої відповіді/висновку/копії судового рішення) готується довідка про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 до Порядку та подається у відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

У разі надходження відповіді/висновку/копії судового рішення від органів перевірки, які є підставами для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону в одноденний строк готується довідка про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 до Порядку та відповідне подання, які подаються у відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Л.Височанську. 

     Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                  Р.Я.Ткачишин

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 19.03.2015 № 53/01-05

СПИСОК

державних службовців апарату районної державної адміністрації,
які підлягають перевірці, передбаченій Законом

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада

Ознайомлення

Ткачишин

Роман Ярославович

перший заступник голови райдержадміністрації

 

Височанська

Любов Петрівна

керівник апарату райдержадміністрації

 

Дутка

Оксана Михайлівна

заступник керівника апарату, начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

 

Римар

Наталія Василівна

заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення

 

Грабинська

Надія Михайлівна

начальник відділу організаційно-кадрової роботи

 

Зуб

Ольга Михайлівна

начальник відділу документообігу, контролю та розгляду звернень громадян

 

Куйбіда

Оксана Ярославівна

завідувач юридичного сектору

 

Карвацька

Ірина Ігорівна

завідувач юридичного сектору

 

Сологуб

Ольга Асафатівна

завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

 

 1. 10.

Чорний

Сергій Богданович

завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                  Л.П.Височанська

 

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 19.03.2015 № 53/01-05

СПИСОК

керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації,
директора Кам’янка-Бузького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді які підлягають перевірці, передбаченій Законом

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада

Ознайомлення

Барила

Людмила Антонівна

начальник управління фінансів

 

Ващук

Юрій Зенонович

завідувач сектору з питань цивільного захисту

 

Водоніс

Любов Василівна

завідувач сектору культури

 

Годзь

Ольга Петрівна

начальник відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації – державний адміністратор

 

Дяківнич

Іванна Михайлівна

начальник служби у справах дітей

 

Загайко

Андрій Михайлович

начальник управління соціального захисту населення

 

Келеберда

Володимир Тарасович

завідувач сектору житлово-комунального господарства

 

Кліщ

Ростислав Ярославович

завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва, головний архітектор району

 

Кравець

Олександра Миронівна

директор Кам’янка-Бузького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 1. 10.

Король

Жанна Вікторівна

начальник відділу освіти

 

 1. 11.

Курило

Орест Володимирович

завідувач сектору молоді та спорту

 

 1. 12.

Мудрик

Наталія Йосипівна

начальник управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

 

 1. 13.

Небога

Світлана Іванівна

начальник управління агропромислового розвитку

 

 1. 14.

Сухович

Ірина Орестівна

начальник архівного відділу

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                  Л.П.Височанська

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 19.03.2015 № 53/01-05 

СПИСОК

заступників керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, які підлягають перевірці, передбаченій Законом

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада

Ознайомлення

Бойцун

Людмила Романівна

заступник начальника – начальник бюджетного відділу управління фінансів

 

Луць

Ольга Петрівна

заступник начальника управління соціального захисту населення

 

Притула

Ганна Степанівна

заступник начальника управління – начальник відділу організації виробництва, переробки, маркетингу сільськогосподарської продукції та господарського забезпечення управління агропромислового розвитку

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                  Л.П.Височанська

Додаток 4

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 19.03.2015 № 53/01-05 

_____________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка)

_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої здійснюється перевірка)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”

Я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

 

____ ____________ 20__ р.                                                       ____________________

(підпис)

 

 

_________

* Заява пишеться особою власноручно.

Керівник апарату райдержадміністрації                                  Л.П.Височанська

Додаток 5

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 19.03.2015 № 53/01-05 

_____________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка)

_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої здійснюється перевірка)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”

Я, ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною _____________________________________________

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовується щодо мене.

_______________________________________________________________________

(зазначається, яка саме заборона застосовується)

_______________________________________________________________________

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

 

____ ____________ 20__ р.                                                       ____________________

(підпис)

 

_________

* Заява пишеться особою власноруч

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                  Л.П.Височанська


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: