k2FtbBdWr1

Про стан охорони материнства та дитинства у Кам’янка-Бузькому районі за підсумками 2015 та 2016 років

юрчук

Леся Юрчук, заступник головного лікаря ЦРЛ (із виступу на Колегії РДА).

Упродовж останніх років в районі досягнуто зниження рівня смертності дітей першого року життя. Так показник малюкової смертності в 2015 році становив 8,16‰ тоді як  в 2011 році 12,24‰. Показник перинатальної смертності порівняно з минулим роком знизився та становить 7,02% проти 12,2 в 2014 році.

 У районі  проживає 11843 дітей до 18 років, в тому числі дітей до 15 років – 9898. В останні роки йде поступове зниження народжуваності, особливо це помітно в 2015 році (народилось 677 дітей). Порівняно з 2010 роком в абсолютних числах народилося менше на 48 дітей, тому й відбулось зростання від’ємного природного  приросту, і становить – 2,5 (тобто загальна смертність населення перевищує народжуваність в 2,5 рази).

У районі розгорнуто мережу лікувально-профілактичних закладів для надання медичної допомоги дітям і матерям, де працює 14 педіатрів, 7 сімейних лікарів, 10 акушер-гінекологів та 5 вузьких дитячих спеціалістів. Стаціонарна допомога дітям надається в педіатричному відділенні Кам’янка-Бузької ЦРЛ. Це 25 ліжок. За 4 місяці 2016 року виконання дитячих ліжко-днів становить 102%. Середня тривалість лікування 9,4 ліжко/днів що є хорошим показником ефективності лікування.

Протягом 2015 року в пологовому відділенні Кам’янка-Бузької ЦРЛ було проведено 394 пологів, з них 98 патологічних, народилося 396 дітей (було дві двійні),  78 жінок, які народжували, мали ускладнену вагітність, з них 85% перебували на проф. ліжку  (стаціонарному лікуванні) під час вагітності. За 5 місяців  2016 року народилось 135 дітей. Для покращення якості надання медичної допомоги та діагностики проводяться консиліуми лікарів важкохворих дітей, вагітних, породіль з наступним при необхідності оформленням консультування хворих обласними спеціалістами, виклик САНАВІА.

Безумовною запорукою безпечного материнства та забезпечення права дітей і жінок на життя і здоров’я є впровадження в роботу  сучасних медичних технологій ведення вагітності і пологів,  та принципів ВООЗ щодо перинатального догляду. А також вдало впроваджена програма грудного вигодовування протягом останніх років дала можливість  пологовому відділенні з 2003 року, одному з перших в області,  пройти сертифікацію на звання «Лікарня доброзичлива до дитини». Це звання неодноразово підтверджувалось, а з 2010 року на  це звання також сертифікована дитяча консультація та дитячий відділ. А тепер ведеться робота у відділеннях для повторного проходження даної атестації у вересні – жовтні 2016 року.

За період 2015 року зменшилась кількість кесарських розтинів – 36 проти 55 в 2014 році в абсолютних числах, відповідно показник становить 9,1‰. проти 12,6‰. в 2014 році. З метою своєчасного виявлення онкопатології у жінок, а саме раку шийки матки, проводиться скринінг – цитологічне обстеження з метою збереження репродуктивного здоров’я жінок. У 2015 році охоплено 14025 (81,5%) жінок до плану. Це дало можливість виявити рак шийки матки в 0 та І степені у 7-ох жінок  та зберегти здоров’я та якість життя.

 В останні роки рівень захворюваності дітей району знаходиться приблизно на однаковому рівні, і є незначно нижчим від середнього державного показника, становить 1827 випадків на 1000 дітей (Україна – 1885/1000). Серед дітей шкільного та дошкільного віку високою залишається поширеність захворювань органів дихання, кістково – м’язевої системи та патологія зору.

У 2015 році у нас покращилася якість проведення профілактичних оглядів школярів в категорії 7 років, школярів 2-8 класів та школярів 9-11 класів, а саме збільшилась кількість виявлених випадків ортопедичної патології (сколіози, порушення постави) та офтальмологічної. Це дало змогу своєчасно виявити та діагностувати захворювання під час проведення медоглядів,  а в подальшому адекватно спостерігати та лікувати, про що свідчить збільшення об’єму диспансеризації порівняно з минулими роками, 464,5 на 1000 нас. Всього охоплено медоглядами  6256 школярів, в квітні-травні 2016р. в дитячих консультаціях розпочато медогляди школярів.

Незначно збільшився первинний вихід на інвалідність, а саме 24,49 на 1000 проти 22,94 в 2014 році. В абсолютних числах вперше оформлено інвалідність в 2015 році 29 дітям, а в 2014 році –  27. Особливо зросла ендокринологічна патологія, лише в звітному році вперше оформлено інвалідність 5 дітям з цукровим діабетом. На обліку в районі знаходиться 267 дітей-інвалідів. У структурі інвалідності перше місце займають вроджені аномалії розвитку, друге – хвороби нервової системи, третє –  розлади психіки та поведінки. На кожну дитину-інваліда розроблена індивідуальна програма реабілітації та затверджена на лікарській контрольній комісії.

З метою профілактики інфекційної захворюваності серед дітей району вакцинацію проти дифтерії, кашлюку, правцю виконано лише на 32,7%, а ревакцинацією охоплено – 62,1% дітей. Це зумовлено відсутністю поступлення необхідних вакцин, що не дає змоги створити колективний імунітет у дітей проти цих небезпечних захворювань. Потужна антивакцинальна компанія, що ведеться по центральних каналах телебачення, преси, негативна інформація в інтернет -мережі призвела до великої кількості відмов від проведення батьками вакцинації дітей. Це особливо стало відчутно під час проведення масової додаткової імунізації проти поліомієліту в 2015-2016 роках.

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: