k2FtbBdWr1

Сектор культури Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття посади головного спеціаліста сектору

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ завідувача сектору культури

Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

від  02.09.2019
№ 12

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади категорії «В» –
головного спеціаліста сектору культури
Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Основні завдання за посадою:

–    організовує та забезпечує виконання актів органів влади вищого рівня, наказів та доручень завідувача сектору культури районної державної адміністрації;

–    виконує завдання щодо реалізації державної політики у сфері культури, бібліотечної справи, національної музейної політики, мистецької освіти та охорони культурної спадщини;

–    надає організаційно-методичну допомогу установам галузі культури району;

–    здійснює планування роботи сектору культури районної державної адміністрації, розробляє річні, квартальні, місячні плани роботи, робочі плани проведення культурно-масових заходів та здійснює контроль за їх виконанням;

–    забезпечує ведення кадрової роботи сектору, у тому числі ведення військового обліку;

–    бере участь у підготовці та проведенні урочистостей з нагоди відзначення державних, пам’ятних і професійних свят, організації проведення фестивалів, оглядів і конкурсів;

–    координує діяльність установ галузі культури району;

–    забезпечує складання державної статистичної звітності, що стосується роботи сектору;

–    здійснює контроль за строками виконання актів органів влади вищого рівня, а також інших службових документів, виконання яких підлягає контролю;

–    організовує роботу керівників структурних підрозділів сектору щодо розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень районної ради, наказів завідувача сектору культури, районних програм, планів роботи сектору, доповідних записок та інших документів з питань, що належать до компетенції сектору;

–    бере участь, за дорученням завідувача сектору, та в межах своєї компетенції у заходах (нарадах, зборах, засіданнях тощо);

–    вживає за дорученням завідувача сектору необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів галузі культури району;

–    організовує роботу з розгляду звернень громадян, установ та організацій, органів місцевого самоврядування;

–    забезпечує ефективну взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування відповідно до повноважень.

–    здійснює аналіз результатів роботи структурних підрозділів сектору культури;

–    забезпечує ведення загального та кадрового діловодства сектору.

Умови оплати праці посадовий оклад 4900 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами) (далі – Порядок), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії районної державної адміністрації такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 17.09.2019).

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування зал засідань Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.28
11 год. 00 хв. 24.09.2019
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Грабинська Надія Михайлівна,

тел. (03254)23165,

e-mail: kambuz_kadry@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи без вимог до досвіду роботи
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Необхідні ділові якості діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, організаторські здібності, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, уміння працювати в команді
2. Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
3. Необхідні особистісні якості креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання: Закону України «Про культуру», Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин:

Відбувся регіональний фестиваль повстанської пісні "За Україну,за її волю"
Захід в центральній районній бібліотеці
Сектор культури райдержадміністрації інформує про діяльність ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ, який відкрито в центра...
Оголошено конкурс
Інформація про результати конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу агропромислов...
Інформація про результати конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста сектору культури Кам’ян...