k2FtbBdWr1

Трудова міграція – пересування людей у пошуках роботи або кращої роботи

images (2)

Немає жодної країни у світі, яка на різних етапах свого розвитку не була б певною мірою задіяна у світових міграційних процесах. Більш актуальними і очевидними міграційні процеси стають в умовах глобалізації, коли посилюється взаємозалеж­ність усіх країн світу.

Сьогодні трудова міграція як глобальне явище має і позитивні, і негативні наслід­ки, які часто безпосередньо пов’язані із тим, наскільки міграційний процес є вре­гульованим і узаконеним.

У результаті здобуття незалежності, лібералізації візового і прикордонного режимів та проголошення політики відкритості Україна включилася у міжнародні процеси трудової міграції.

 

Трудова міграція дає можливість:

 • забезпечити добробут багатьох сімей;
 • зменшити напруженість на ринку праці, сприяти розв’язанню проблеми безро­біття шляхом забезпечення надлишкової робочої сили роботою в іншій країні;
 • сприяти валютним надходженням від трудових емігрантів, що в подальшому інвестуються в економіку країни;
 • підвищувати кваліфікацію працівників, переймати передовий досвід інших кра­їн для його подальшого застосування на батьківщині;
 • здійснювати тимчасову міграцію як альтернативу виїзду на постійне місце про­живання;
 • для країни, що приймає мігрантів (країна-реципієнт), – задовольняти потребу в трудових ресурсах, тимчасово залучати кваліфіковану робочу силу, не ви­трачаючи часу і фінансів на її підготовку.

Наслідком неврегульованої трудової міграції є неврегульований статус працівника-мігранта, що тягне за собою такі ризики:

 • порушення прав людини і неспроможність їх відстоювання мігрантом;
 • порушення трудових прав і неспроможність їх відстоювання мігрантом;
 • порушення умов та оплати праці, в тому числі її невиплата;
 • втрата кваліфікованих кадрів державою, у підготовку яких були вкладені зна­чні бюджетні кошти, та їхня декваліфікація;
 • торгівля людьми з метою економічної або комерційної сексуальної експлуатації;
 • руйнування родинних стосунків;
 • виникнення стресових, депресійних станів тощо;

недосягнення кінцевої мети – заробляння коштів.

 

Торгівля людьми – це здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезен­ня, передача, переховування або одержання людей шляхом загрози силою, або її застосування, або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловжи­вання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексу­альної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або вилучення органів2.

Головний компонент, який відрізняє торгівлю людьми від незаконного перевезен­ня/контрабанди людей, – це застосування сили, примусу та/чи обману протягом усього цього процесу або на деяких його етапах з метою подальшої експлуатації людини.

 

Незаконне ввезення людей передбачає незаконний перетин кордону, отже,  воно є правопорушенням, скоєним проти держави.

Торгівля людьми — це порушення прав конкретної особи.

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: