k2FtbBdWr1

Управління фінансів шукає кадри

Управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади заступника начальника – начальника бюджетного відділу.

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника – начальника бюджетного відділу управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки –               організовує  роботу по складанню i виконанню місцевих  бюджетів, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань планування та виконання бюджету;

 

–               складає  проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди;

 

–               готує проекти  розпоряджень та рішень з питань складання та виконання бюджету;

 

–               проводить експертизу рішень сільських та селищних рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього, експертизу програм,  штатних розписів  бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів,  на відповідність бюджетному законодавству;

 

–               зводить показники бюджетів органів місцевого самоврядування, що входять до бюджету району, та подає їх у встановлені терміни департаменту фінансів облдержадміністрації;

 

–               веде облiк видатків, здійснює фінансування установ та здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі щодо сільських та селищних бюджетів;

 

–               аналізує бюджетну та фінансову звітність, подану УДКСУ у Кам’янка-Бузькому районі, забезпечує складання звiтів про виконання районного бюджету, готує iнформацiйні матерiали  про виконання місцевих бюджетів;

 

–               бере участь у фінансово-економічному обґрунтуванні створення, розширення об’єднаних територіальних громад;

 

–               розробляє пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування і здійснення витрат;

 

–               здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

 

–                готує рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства;

 

–               розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

 

–               забезпечує доступ до публічної інформаціі, розпорядником якої є управління фінансів;

 

–               здiйснює керiвництво роботою вiддiлу, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на вiддiл завдань i функцiй, координує роботу структурних пiдроздiлiв управлiння фінансів з питань складання та виконання бюджету.

 

Умови оплати праці посадовий оклад – 5800,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу

(до 18.00 год. 05.09.2018)

Дата, час і місце проведення конкурсу 07.09.2018, 11 год. 00 хв.,

Управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.41

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Курніцький Олег Віталійович,

Тел. (03254)52170, e-mail: finviddilrda@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги  
1 Освіта вища освіта не нижче ступеня магістра  
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року  
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою  
Вимоги до компетентності  
Вимога Компоненти вимоги  
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати  з програмним забезпеченням Microsoft Windows  
2 Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності, навички управління, навички контролю, стратегічне мислення, вміння визначати пріоритети,  вимогливість, виваженість, уміння працювати в команді

 

 
3 Необхідні особистісні якості Ініціативність, порядність, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, надійність, тактовність  
 

Професійні знання

 
Вимога Компоненти вимоги  
1 Знання законодавства Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції»; «Про місцеві державні адміністрації», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв», Конвенцiя про права осiб з iнвалiднiстю, Бюджетний кодекс України  
2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції  (положення про структурний підрозділ) Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про культуру», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».  
       

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: