k2FtbBdWr1

УСЗН шукає кадри

Управління соціального захисту населення Кам’янка-Бузької районної державної  адміністрації оголошує конкурс на заміщення посади провідного спеціаліста відділу з питань праці та соціально-трудових відносин на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом заступника

начальника управління

соціального захисту населення
Кам’янка-Бузької районної
державної адміністрації
від 24 липня  2019 року
№3/ 02-4

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення посади державної служби категорії «В» провідного спеціаліста  відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.                  Координує діяльність підприємств, установ і організацій усіх форм власності, спрямованих на удосконалення трудових відносин, забезпечення продуктивної зайнятості.

2.                  Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах і організаціях району.

3.                  Приймає участь у розробці програми зайнятості населення району на наступні роки.

4.                  Вивчає стан використання трудових ресурсів району, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійного навчання; бере участь у розробленні пропозицій щодо створення робочих місць, а також формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили району.

5.                  Здійснює щомісячний та щоквартальний моніторинг створення робочих місць в районі .

6.                  Узагальнює дані про створення робочих місць в районі і подає відповідну інформацію в Департамент соціального захисту населення .

7.                  Інформує Департамент соціального захисту населення про виконання програми зайнятості .

8.                  Проводить через засоби масової інформації інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань, які стосуються його компетенції .

9.                  Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та об’єднань, вживає заходи щодо усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян у межах компетенції.

10.              Виконує функції по контролю за додержанням законодавства під час призначення(перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду.

11.              Ведення, облік та зберігання особових справ громадян, які проходять альтернативну (невійськової) службу.

Забезпечення заходів у сфері мобілізаційної підготовки, організацію цивільного захисту та забезпечення ведення діловодства з документами що мають гриф обмеження доступу “для службового користування ” відповідно до вимог постанови КМУ від 27.11.1998р. №1893.

Умови оплати праці посадовий оклад – 3810,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення строкове – на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 13.08.2019)

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування Управління соціального захисту населення Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м. Кам’янка-Бузька, вул. Павлова 2, каб.4, 14 год. 00 хв., 19.08.2019
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Харко Вікторія Олексіївна,

·                            тел. (03254)2-44-91, e-mail: k

·                            kam-buz.uper@i.ua

buz.uper@i.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи без вимог до досвіду роботи
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності

 

Вимоги Компоненти вимоги
Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати  в Microsoft Word, Microsoft Excel
Ділові якості Оперативність, уміння працювати в команді, виваженість.
Особистісні якості Ініціативність, дисциплінованість,  відповідальність.
Професійні знання
Вимоги Компоненти вимоги

 

1.Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України
2.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закон України від 12.12.1991 «Про альтернативну (невійськову) службу»

Постанова КМУ від 26.04.2017 № 295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

 

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: