k2FtbBdWr1

Увага: вакансія в РДА

1

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація
оголошує конкурс на зайняття посади
начальника відділу комунікацій з громадськістю,
організаційної та інформаційної діяльності
апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

від  25.03.2019 року
№ 53/01-27/19

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади категорії «Б» – начальника відділу комунікацій з громадськістю, організаційної та інформаційної діяльності апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки Посадові обов’язки визначені Положенням про відділ комунікацій з громадськістю, організаційної та інформаційної діяльності апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації від 19.02.2018 №108/02-08/18.

Основні завдання за посадою

начальник відділу комунікацій з громадськістю, організаційної та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації:

–       здійснює керівництво діяльністю відділу, організовує роботу працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними;

–       забезпечує підготовку інформаційних матеріалів про діяльність райдержадміністрації та їх розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інших засобах масової інформації;

–       проводить моніторинг, аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів у районі;

–       забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікації між райдержадміністрацією та громадськими об’єднаннями;

–       готує пропозиції щодо здійснення заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі;

–       організовує разом з іншими структурними підрозділами публічні заходи райдержадміністрації за участі представників інститутів громадянського суспільства;

–       координує та надає методичну підтримку взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства;

–       забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації публічних громадських обговорень;

–       здійснює підготовку, організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо;

–       забезпечує взаємодію між структурними підрозділами райдержадміністрації у здійсненні їх повноважень;

–       забезпечує формування перспективних (річних), поточних (квартальних) та оперативних (місячних, тижневих) планів роботи райдержадміністрації;

–       забезпечує організаційну підготовку засідань Колегії райдержадміністрації;

–       забезпечує організаційну підготовку проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва райдержадміністрації;

–       забезпечує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування району, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

Умови оплати праці посадовий оклад 6800 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (із змінами), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії районної державної адміністрації такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік;

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 10.04.2019).

Місце, час та дата початку проведення конкурсу зал засідань Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.28

11 год. 00 хв. 16.04.2019

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Грабинська Надія Михайлівна,

тел. (03254)23165,

e-mail: kambuz_kadry@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта ступеня не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Необхідні ділові якості діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, вміння вести перемовини, організаторські здібності, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, уміння працювати в команді
2. Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
3. Необхідні особистісні якості ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, тактовність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, неупередженість
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: Конституції України; законів України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: