k2FtbBdWr1

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

image-0-02-05-feca3f0a892ccfeb0277d018e75fc4b8612ed987a98c21d92934534f716bc6da-V

Як відомо, однією із найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян України житлом. Беззаперечно, існує безліч причин, що призводять до погіршення житлової політики в країні в цілому та породжують нескінчені черги осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Водночас, особливе занепокоєння викликають випадки, коли під загрозою залишитися на вулиці опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. І саме держава, як головний гарант забезпечення прав, має проявляти турботу до такий дітей, як у сфері захисту житлових прав цієї категорії осіб, так і у інших сферах, необхідних для їх повноцінного життя та розвитку.

Житлові приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до їх відповідного влаштування, не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке відчуження від органів опіки та піклування, яка може надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей. Житлове приміщення, в якому проживали діти, зберігається за ними протягом усього часу їх перебування у відповідних закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї. Відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа після завершення їх перебування у відповідному закладі, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї несуть місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за місцем проживання дітей до їх влаштування у відповідні заклади). Рішення про встановлення опіки над майном приймається за місцем знаходження майна за поданням служби у справах дітей.

Варто зазначити, що в тому разі, якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до їх влаштування у відповідні заклади чи сім’ї громадян, не мали впорядкованого житла або вселення їх в жиле приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, вони мають право на забезпечення впорядкованим житлом у встановленому законодавством порядку.

Отже, при вирішенні питання щодо місця постановки відповідної категорії дітей на квартирний облік, слід перш за все виходити із місця походження таких дітей. Місцем походження дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, є місце проживання або перебування її біологічних батьків на момент їх смерті або виникнення обставин, що призвели до позбавлення дитини батьківського піклування. У разі, якщо батьки та їх місце проживання чи перебування невідомі, місцем походження дитини визначається місце, де дитину знайшли, або місце розташування медичного закладу, де дитину залишили. Разом з тим, одним із критеріїв у забезпеченні вказаної категорії дітей житлом має бути факт завершення їх перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершення терміну піклування над такими дітьми.

Питання про взяття дитини на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за клопотанням служби у справах дітей за місцем її походження, вирішує районна держадміністрація, виконавчий орган міської селищної та сільської рад.

На даний час службою у справах дітей Кам’янка-Бузької райдержадміністрації проводиться робота щодо підготовки документів для забезпечення  житлом  6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 особу з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Також спільно з батьками-вихователями здійснюється підбір житла на території Кам’янка-Бузького району.

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: