k2FtbBdWr1

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для обслуговування приміщень, реконструкції ферми ВРХ молочного скерування та обслуговування території, що розташована на території Старояричівської сільської ради (за межами населеного пункту)

 

Загальні положення

Замовник СЕО

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація. 80400, Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 27.

ЄДРПОУ: 04056345

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території для обслуговування приміщень, реконструкції ферми ВРХ молочного скерування та обслуговування території, що розташована на території Старояричівської сільської ради (за межами населеного пункту) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.

Проект розроблено згідно розпоpядження Кам’янка-Бузької РДА «Про pозpоблення Детального плану території для обслуговування приміщень, реконструкції ферми ВРХ молочного скерування та обслуговування території, що розташована на території Старояричівської сільської ради (за межами населеного пункту)» №84/02-08/14 від 13 лютого 2017 р. з метою планування земельної ділянки, з визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Розроблено детальний план на підставі таких даних:

– розпорядження Кам’янка-Бузької РДА №84/02-08/14 від 13 лютого 2017 року;

– завдання на розроблення детального плану території;

– топографічна основа М 1:500;

– схема районного планування Кам’янка-Бузького району;

– натурні обстеження.

Територія опрацювання складає – 31,0 га.

Загальна площа земельної ділянки «А», пропонованої для відведення – 4,7648 га. Загальна площа земельної ділянки «Б», пропонованої для зміни цільового призначення – 0,7106 га. Загальна площа земельної ділянки «В», пропонованої для відведення – 0,4556 га. Загальна площа земельної ділянки «Г», пропонованої для відведення – 0,3616 га. Загальна площа земельної ділянки «Д», пропонованої для відведення – 1,0 га. Загальна площа земельної ділянки «К», пропонованої для відведення – 1,0 га. Загальна площа земельної ділянки «Л», пропонованої для відведення – 1,95 га. Загальна площа земельної ділянки «М», пропонованої для відведення – 0,211 га.

В даному ДПТ передбачається розміщення ділянки для обслуговування приміщень, реконструкції ферми ВРХ молочного скерування (ділянка «А» – розміщення силосних ям, доїльний зал, закрите гноєсховище, біогазові установка), ремонтної майстерні (ділянка «Б»), рибного цеху та складу (ділянка «В»), виробничо-складських будівель (ділянки «Г» та «М»), ділянок для ведення особистого селянського господарства (ділянки «Д», «К», «Л»).

Поверховість забудови передбачена наступна:

– будівлі ферми, молочний блок, склад  – 1 поверх;

– ремонтна майстерня – 1-2 поверхи;

– виробничо-складські будівлі – 1 поверх;

– рибний цех, склад – 1 поверх;

– виробничі будівлі – 1 поверх.

Крім обслуговування приміщень, реконструкції ферми ВРХ молочного скерування та обслуговування території, що розташована на території Старояричівської сільської ради, передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки «Б» з територій особистих селянських господарств на територію транспортної інфраструктури (для будівництва ремонтної майстерні), відведення земельної ділянки виробничого призначення (ділянка «В»), відведення земельних ділянок виробничого призначення «Г» та «М» (для обслуговування виробничо-складських будівель), та ділянок «Д», «К», «Л» – для ведення особистого селянського господарства.

Інших видів використання території даним детальним планом не передбачено. Передбачається також приведення до нормативних показників існуючої вулиці.

Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на:

–  врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;

– взаємозв’язках планувальної структури проектних рішень з планувальною структурою існуючої забудови;

– побажань та вимог замовника – Кам’янка-Бузької РДА Львівської області, платника, визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;

– врахуванні інтересів власників суміжних земельних  ділянок.

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»;

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

– ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища».

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія детального плану знаходиться на теpитоpії Стаpояpичівської сільської pади (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району Львівської.

Стаpояpичівська сільська рада розташована в південній частині Кам’янка-Бузького району Львівської області. Село Стаpий Яpичів – адміністративний центр. Стаpий Яpичів – село в Україні, в Кам’янка-Бузькому районі Львівської області.

Проектовані ділянки розташовані за межами населеного пункту с. Стаpий Яpичів на теpитоpії Стаpояpичівської сільської pади.

Рівень стояння ґрунтових вод потребує уточнення на стадії інженерно-геологічних розвідувань.

Клімат в Кам’янка-Бузькому районі має риси атлантично-континентального типу, які характерні для всієї західної частини України: висока зволоженість, м’які зими з частими відлигами й помірно тепле майже без посух та суховіїв літо.

Старий Яричів розміщений на відстані 15 кілометрів від Львова. В селі є приблизно 500 дворів і майже 1800 осіб. Село засноване у 1563 році. Його назва пішла від ярів, які були на території цього села. Є початкова школа. Старий Яричів має на своїй території ферму. Також є поля, ліс, озеро.

З південної сторони територія ділянок проектування обмежена озелененням та проїздом, із східної сторони – територія сільськогосподарського призначення та території особистих селянських господарств, з північної сторони територія проектованих ділянок обмежена територією транспортної інфраструктури та землями сільської ради, із західної сторони – території особистих селянських господарств. Ділянки «А», «Б» та «В» відмежовані від ділянок «Г», «Д», «К», «Л» та «М» проектованими червоними лініями вулиці – 12 м.

Навколо ділянок проектування розташовані виробнича територія, територія сільськогосподарського призначення, територія транспортної інфраструктури, територія особистих селянських господарств, паї та озеленення.

Територія вільна від багаторічних зелених насаджень. На території детального планування проходять лінії електропередач потужністю 0,4 кВ та 10 кВ, газопровід середнього тиску.

В даний момент, на території опрацювання знаходяться будівлі ферми (санітарно-захисна зона – 150 м), будівлі складу та виробничо-складські будівлі (санітарно-захисна зона – 50 м), ремонтні майстерні великогабаритного транспорту (санітарно-захисна зона – 50 м). Інші, промислові, складські та комунальні об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища – відсутні.

На момент проектування ДПТ на території земельної ділянки «А» знаходяться будівлі ферми, склад та водонапірна башта. На території ділянки «Г» знаходиться будівля зерноскладу, на території ділянки «М» – нежитлова будівля. Територія ділянок «Б», «В», «Д», «К», «Л» вільна від забудови.

На ділянці, що проектується, виявлені наступні планувальні обмеження:

– межі ділянки проектування та сусідніх землекористувачів;

– проектовані червоні лінії–12 м;

– охоронна зона від лінії електропередач 4кВ – 2 м;

– охоронна зона від лінії електропередач 10кВ – 10 м;

– охоронна зона від газопроводу середнього тиску – 4 м;

– санітарно-захисна зона від будівель ферми – 150 м;

– санітарно-захисна зона від будівель складу та навісу для с/г техніки – 50 м;

– санітарно-захисна зона від будівлі ремонтної майстерні – 50 м;

– санітарно-захисна зона від будівлі рибного цеху –50 м;

– санітарно-захисна зона від виробничо-складських будівель – 50 м;

– перший пояс зони санітарної охорони водонапірної башти – 15 м;

Інші планувальні обмеження відсутні.

Територія проектування прилягає до існуючої сформованої місцевої вуличної мережі. Проектом передбачено влаштування заїздів до ділянок проектування з існуючих вулиць та автодороги М06 «Київ-Чоп». Рух по існуючих вулицях передбачений легковим та вантажним автотранспортом, спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, обробки городів, доступ пожежних машин, тощо).

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від території, що розглядається. Проектом передбачається розміщення автостоянок на території ділянок проектування.

Водопостачання існуючих та проектованих будівель на території ділянки проектування «А» передбачається від існуючої водонапірної башти, яка розташована в межах земельної ділянки. Водопостачання земельних ділянок «Б», «В» та «Г» передбачається за допомогою влаштування в межах ділянок шахтних колодязів. Водопостачання ділянок «Д», «К», «Л», «М»- не передбачається. Система водопостачання приймається об’єднаною, господарсько-питною і протипожежною.

Централізована господарсько-побутова каналізація в межах території проектованих ділянок відсутня.

Враховуючі визначені терміни будівництва передбачається господарсько-побутову каналізацію вирішити у варіантах:

перший – влаштуванням місцевих очисних споруд повного біологічного очищення господарсько-побутових стоків з випуском у фільтруючу траншею чи колодязь. Враховуючи малі обсяги стоків від одної існуючої на території ДПТ будівлі, фактори реальності здійснення забудови, такий варіант каналізування є реальним і перспективним;

другий – влаштуванням в межах території детальної забудови централізованої каналізації з прокладанням каналізаційних мереж в червоних лініях проїзду і підключенням до централізованої каналізаційної мережі згідно технічних умов експлуатуючої служби.

Проектом ДПТ прийнято перший варіант, другий – як основний варіант на перспективу.

Для відведення поверхневих стоків з території земельних ділянок, враховуючи рельєф місцевості, передбачається здійснювати відкритою водовідвідною системою. Відведення атмосферних вод від будівель забезпечується виконанням вертикального планування та вимощення.

Електропостачання передбачається від існуючих трансформаторних підстанцій розташованих в південній частині території опрацювання, з підключенням до існуючої електророзподільної системи села згідно технічних умов експлуатаційних служби.

Опалення існуючих та проектованих будівель на території ділянок проектування пропонується переважно локальними засобами (індивідуальні паливні та малі котельні, обладнані сучасними котлами, що працюють в автономному режимі на твердому паливі, газі, електриці). Вибір типу котлів і обладнання вирішується на наступних стадіях проектування.

Заплановані об’єкти відносяться до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП

Поверхневі та підземні води Детальним планом території планується водопостачання від існуючої водонапірної башти та за допомогою влаштування шахтних колодязів. Господарсько-побутову каналізацію передбачається вирішити влаштуванням місцевих очисних споруд повного біологічного очищення господарсько-побутових стоків з випуском у фільтруючу траншею чи колодязь. На перспективу – влаштувати централізоване водовідведення. Відведення атмосферних вод від будівель забезпечується виконанням вертикального планування та вимощення.

Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування немає. Створення додаткових впливів на водне середовище не передбачається.

Ґрунт та надра При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Можливе забруднення ґрунту та підземних вод відходами виробництва в разі неналежного зберігання.

Атмосферне повітря Під час проведення будівельних робіт, пересування техніки, будуть утворюватися: оксид та діоксид азоту; оксид та діоксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Дані речовини будуть утворюватися в незначних  кількостях без перевищень норм ГДК.

Збільшення викидів забруднювальних речовин внаслідок будівництва проектованих об’єктів спричинене їх експлуатацією та створенням стаціонарних джерел викидів.
Функціонування біогазової установки та очисних споруд може спричиняти викиди діоксиду сірки, оксидів вуглецю, метану.

Акустичний вплив Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації шумове забруднення створюватиметься внаслідок функціонування вентиляційних систем, технологічного обладнання.
Світлове, теплове та радіаційне забруднення Очікування впливу не передбачається.
Флора та і фауна Зважаючи на природні характеристики запланованої для будівництва ділянки та суміжних ділянок, вплив на флору та фауну буде незначним.

Передбачається благоустрій ділянки.

Геологічне середовище Негативного впливу не очікується.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Територія, на яку розробляється детальний план території, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні пропозиції не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія проектування розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

Проектом передбачено застосування найкращих сучасних технологій та практик. Реалізація проекту відбувається з урахуванням діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства. При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості району розташування.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– статистичну інформацію;

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах;

– влаштування централізованої системи водопостачання та водовідведення;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;

– забезпечення благоустрою території;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж вулиць.

Передбачаються пожежно-профілактичні заходи, спрямовані на повне або часткове усунення причин виникнення і розвитку пожеж, а також на створення умов, необхідних для успішної їх ліквідації і проведення рятувальних робіт.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

Пропонується така структура звіту:

– зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація. 80400, Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 27.

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для обслуговування приміщень, реконструкції ферми ВРХ молочного скерування та обслуговування території, що розташована на території Старояричівської сільської ради (за межами населеного пункту) (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Просимо надати зауваження та пропозиції.


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: